Навигация Основные категории сайта
Наш опрос Нам важно ваше мнение, да
Архив новостей Все новости за прошлые месяцы
Пустой блок Для всякой фигни
Сюда вставьте ваш текст или модули
Рекомендуем Глупая реклама
Народная медицина в лечении рака простаты
Державний реєстратор запорізького району

ДОВІДНИК
для користувача
реєстраційними послугами
«Як зареєструвати свої права
на нерухоме майно»
Державна реєстраційна служба України
(Укрдержреєстр)
Вул. Марини Раскової, 15
Київ 02660, Україна
Тел.: +380 (44) 517-71-11
www.drsu.gov.ua

«Як зареєструвати свої права на нерухоме майно громадянам України та іноземцям»

ЗМІСТ

По Київській області:

а) квитанції на сплату державного мита за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно...(київська область та всі райони)

б) квитанції на оплату за отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно...(київська область та всі райони)

По місту Києву:

а) квитанції на сплату державного мита за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно...(Київ та всі райони)

б) квитанції на оплату за отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно...(Київ та всі райони)

1. Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна?

2. Чи обов’язковою є державна реєстрація прав?

3. Строки проведення державної реєстрації прав?

4. Нова процедура державної реєстрації прав?

...Суб’єкти, уповноважені на її проведення?

...Видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно?

...Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках?

... Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав, видається?

5. Документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав.

...Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються?

5.1. Підстави для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію.
5.2. Підстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію.
5.3. Підстави для зупинення державної реєстрації прав.
5.4. Підстави для відмови в державній реєстрації прав.

6. Типові ситуації з державної реєстрації прав.

До кого звертатися за проведенням реєстрації прав?

6.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, отримане у спадок?

...Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, отримане у спадок:

6.2. Державна реєстрація права власності на придбану квартиру, зокрема на підставі договору купівлі-продажу?

...Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на підставі договору купівлі-продажу:

6.3. Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті«приватизації»?

...Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті «приватизації»::

6.4. Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок?

...Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на новостворений житловий будинок:

7. Які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації?

8. Хто має право на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

9. Питання, що запитуються найчастіше?

а) Чи потрібно проводити «перереєстрацію» прав на нерухоме майно, якщо
права на вже були зареєстровані до 01 січня 2013 року?

б) Чи потрібно платити за проведення «перереєстрації» речових прав на
нерухоме майно в Державному реєстрі прав?

в) Чи усі нотаріуси (державні та приватні) зможуть проводити державну
реєстрацію прав?

г) Чи є інформація, яка буде міститися в Державному реєстрі прав,
відкритою?

10. Адреси та телефони реєстраційних служб.

...АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

...М. СЕВАСТОПОЛЬ

...ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

...ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

...ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

...ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

...ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

...ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

...ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

...ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

...М. КИЇВ

...КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

...Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управління юстиції

...КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

...ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

...ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

...МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

...ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

...ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

...РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

...СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

...ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

...ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

1. Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна?
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
(далі – державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою
фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження
таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).
Стаття 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та
законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення
додаткових гарантій для них.
Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних
осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для
проведення незаконних операцій з нерухомістю.
Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми)
особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа,
якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам
законодавства.

2. Чи обов’язковою є державна реєстрація прав?
Державна реєстрація прав є обов’язковою, оскільки відповідно до Цивільного
кодексу України (статті 331 та 334) та Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 3) права на нерухоме
майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до закону,
виникають з моменту такої реєстрації.
УВАГА! Виключення складає право користування (найму, оренди) будівлею або
іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. Відповідно до статті 794
Цивільного кодексу України в редакції від 01.01.2013 таке право підлягає державній
реєстрації, якщо договір найму або оренди за яким воно виникає укладається на
строк не менш як три роки.

3. Строки проведення державної реєстрації прав
Загальний строк проведення державної реєстрації права власності та інших
речових прав складає 14 робочих днів.
Якщо під час розгляду заяви про проведення державної реєстрації права
власності чи іншого речового права було подано заяву про проведення державної
реєстрації обтяження речових прав на те саме майно, така заява розглядається
у строк, що не перевищує 10 робочих днів.
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, іпотеки
проводиться в день надходження відповідної заяви.
Державна реєстрація прав, які виникають у результаті вчинення нотаріальної дії
проводиться нотаріусом одночасно з вчиненням такої дій.

4. Нова процедура державної реєстрації прав?

Видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стає простішою та
зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.

Суб’єкти, уповноважені на її проведення?

Державна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав
на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб
(далі – державний реєстратор
прав),
а також нотаріусами, як спеціальними суб’єктами, на яких покладаються
функції державного реєстратора прав
(далі – нотаріус).

В спрощеному вигляді процедуру державної реєстрації прав можна зобразити в три кроки:
1) подання документів для державної реєстрації прав заявником і отримання картки
прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі – заява про
державну реєстрацію);
2) проведення державної реєстрації прав (за відсутності підстав для відмови у її
проведенні або зупиненні, чи зупиненні розгляду відповідної заяви);
3) отримання документів про державну реєстрацію прав заявником.

Звертатися до реєстраційних служб за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:
1) законом передбачено проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва
про право власності на нерухоме майно (випадки видачі відповідного свідоцтва
див. в - Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав,видається:);
2) проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади,
зокрема на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів,
органів місцевого самоврядування;
3) проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року
та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх
виникнення.

Право власності та інші речові права на нерухоме майно реєструються в реєстраційній службі за місцезнаходженням такого майна!
Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будь-якій реєстраційній службі!

У випадку державної реєстрації права власності на новостворену земельну
ділянку особа, після державної реєстрації земельної ділянки в органах земельних
ресурсів може подати документи до реєстраційної служби для проведенням
державної реєстрації права власності самостійно або через державного
кадастрового реєстратора, який проводив реєстрацію такої земельної ділянки.
УВАГА. При поданні документів для проведення державної реєстрації права
власності через державного кадастрового реєстратора, документи за результатом
такої реєстрації отримувати у відповідного державного кадастрового реєстратора.

Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:
1) проведення державної реєстрації права власності перед вчиненням певної
нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію такого права власності було проведено
відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, тобто до
1 січня 2013 року;
2) проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії
з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.
УВАГА. Державна реєстрація права власності у випадку № 1 проводиться
нотаріусом виключно у період встановлення нової системи державної реєстрації
прав. В подальшому, за наявності відомостей про право власності на нерухоме
майно в Державному реєстрі прав, нотаріусом проводиться державна реєстрація
прав виключно у результаті вчинення нотаріальної дії.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав, видається:
1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об’єкти
нерухомого майна;
2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого
відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;
3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного
або складеного капіталу) об’єктів нерухомого майна їх засновниками
(учасниками);
4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації)
юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку
нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);
5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників
(учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це
установчими документами, отримали у власність об’єкт нерухомого майна,
переданий їм;
6) реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об’єкти
нерухомого майна;
7) у разі виділення окремого об’єкта нерухомого майна зі складу об’єкта
нерухомого майна, що складається із двох або більше об’єктів;
8) фізичним та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна, які в
установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;
9) в інших випадках, встановлених законом.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним
реєстратором прав і засвідчується печаткою.

5. Документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав.
Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:

• заяву встановленої форми;
• копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина
України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний,
дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його
заміняє);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний
код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку
в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного
реєстру прав (квитанція);
• документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа
звільнена від сплати державного мита);
• документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права
власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення
суду, свідоцтво тощо);

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:
• копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія
довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
• копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт
громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні,
національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ,
що його заміняє);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно
з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника,
користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої
релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні
органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається
карта прийому відповідної заяви.
Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і
час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися
заявником.
У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус
встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної
реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви
про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або
рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє
заявника в письмовій формі.
Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати необхідні
документи у встановлений законом строк в місці, куди вони подавалися для
проведення державної реєстрації або отримати поштою.
З найбільш типовими ситуаціями державної реєстрації прав та документами,
необхідним для її проведення можна ознайомитися в - 6. Типові ситуації з державної реєстрації прав. До кого звертатися за проведенням реєстрації прав?.

5.1. Підстави для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію.
Підставами для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію є:

а) відсутність документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з
Державного реєстру прав;
б) відсутність документа про сплату державного мита.
УВАГА. Відсутність інших документів не є підставою для прийняття заяви про
державну реєстрацію до розгляду.

5.2. Підстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію.
Розгляд заяви про проведення державної реєстрації прав зупиняється у випадку,
коли заявником подано не всі документи, необхідні для її проведення.
За таких умов державний реєстратор приймає відповідне рішення, надсилає
його заявникові і надає п’ятиденний строк для подачі необхідних документів.

5.3. Підстави для зупинення державної реєстрації прав.
Єдиною підставою для зупинення державної реєстрації є рішення суду про
заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення
дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення
державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника не пізніше
наступного дня після прийняття ним відповідного рішення

5.4. Підстави для відмови в державній реєстрації прав.
У державній реєстрації прав може бути відмовлено у разі, якщо:
1) заявлене право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»;
2) об’єкт нерухомого майна, розміщений на території іншого органу державної
реєстрації прав;
3) із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень звернулася неналежна
особа;
4) подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх
посвідчують;
5) заяву про державну реєстрацію прав, пов’язаних з відчуженням нерухомого
майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього
майна, крім випадків, встановлених частиною дев’ятою статті 15 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно
щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації
права власності на таке майно за новим правонабувачем;
5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності,
подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім випадків,
установлених частиною дев’ятою статті 15 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на
підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю,
споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким
правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано
заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;
5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником
письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну
реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття
такого рішення;
5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення
нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва
подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
5-6) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі
подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або
державним виконавцем;

6) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене право та обтяження
такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
УВАГА. Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», заборонена.

6. Типові ситуації з державної реєстрації прав.

До кого звертатися за проведенням реєстрації прав?

6.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, отримане у спадок?
Перш за все, слід відмітити, що оскільки при отриманні нерухомого майна у
спадщину, спадкоємець звертається до нотаріуса для оформлення свідоцтва
про право на спадщину, державну реєстрацію права власності на таке майно
здійснюватиме нотаріус.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, отримане у спадок:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків,
коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку
в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного
реєстру прав;
• документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена
від сплати державного мита);
• свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно.

6.2. Державна реєстрація права власності на придбану квартиру, зокрема на підставі договору купівлі-продажу?
Державна реєстрація права власності на квартиру, що виникло на підставі
договору купівлі-продажу, проводиться нотаріусом, який посвідчив такий договір.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на підставі договору купівлі-продажу:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків,
коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку
в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного
реєстру прав;
• документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена
від сплати державного мита);
• договір купівлі продажу нерухомого майна.

6.3. Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті «приватизації»?
Перш за все, слід звернути увагу, що державна реєстрація права власності на
новосформовану земельну ділянку проводиться після реєстрації такої земельної
ділянки в Державному земельному кадастрі.
Державна реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться
реєстраційною службою за місцезнаходженням такої ділянки.
Водночас заявник може як самостійно подати необхідні документи до
реєстраційної служби, так і «передати» такі документи через органи земельних
ресурсів, які вносили відомості про земельну ділянку до Державного земельного
кадастру.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті «приватизації»:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків,
коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку
в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного
реєстру прав;
• документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена
від сплати державного мита);
• рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
надання її у власність.

6.4. Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок?
Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок
проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав на новостворений житловий будинок:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків,
коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку
в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного
реєстру прав;
• документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена
від сплати державного мита);
• технічний паспорт на житловий будинок;
• документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;
• витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в
документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості
про її кадастровий номер);
• документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність
закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним
будівельним нормам, стандартам і правилам;
• документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;

Документи, що посвідчують права на земельну ділянку:
1) право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом;
2) право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної
власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:
- цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в
порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну
ділянку за такою угодою;
- свідоцтвом про право на спадщину;
3) право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним
актом на право постійного користування земельною ділянкою.
Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують
відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації,
державним будівельним нормам, стандартам і правилам:

Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 № 461, прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до I – III категорії
складності, та об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта,
проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією
та її територіальними органами (далі – Інспекція) поданої замовником декларації про
готовність об’єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать
до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до
експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

7. Які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації?
Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно:

1) право власності;
2) право володіння;
3) право користування (сервітут);
4) право користування земельною ділянкою для сільсько господарських потреб
(емфітевзис);
5) право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
6) право господарського відання;
7) право оперативного управління;
8) право постійного користування та право оренди земельної ділянки;
9) право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними
спорудами, їх окремими частинами;
10) іпотека;
11) довірче управління майном;
12) інші речові права відповідно до закону;
обтяження речових прав на нерухоме майно:
1) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;
2) інші обтяження.
Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:
1) земельні ділянки;
2) підприємство як єдиний майновий комплекс;
3) житловий будинок;
4) будівля, споруда або їх окремі частини;
5) квартира;
6) житлове та нежитлове приміщення.

8. Хто має право на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?
Інформація з Державного реєстру прав обтяжень надається реєстраційними
службами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна надається у формі
витягу, інформаційної довідки та виписки.
Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею
особа;
3) спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ним
особа.
Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження
на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.

Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту
мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх
справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби
безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит
зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Орган державної реєстрації прав зобов’язаний за заявою власника або
правоволодільця надавати йому інформацію у формі виписки про осіб, які отримали
відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.
УВАГА. Надання витягу з Державного реєстру прав нотаріусом здійснюється
виключно в результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення
нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.

9. Питання, що запитуються найчастіше.

а) Чи потрібно проводити «перереєстрацію» прав на нерухоме майно, якщо
права на вже були зареєстровані до 01 січня 2013 року?

З 01 січня 2013року Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек
припиняють своє функціонування. Їх замінить Державний реєстр прав.

Втім, права на нерухоме майно та їх обтяження, що були зареєстровані до
01 січня 2013 року, визнаються державою, якщо їх реєстрація була проведена
відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення цих прав, або якщо
відповідне законодавство не передбачало проведення державної реєстрації цих
прав.
В обов’язковому порядку «перереєструвати» право на нерухомість необхідно
тільки в разі, якщо виникла необхідність її відчуження.
В такому випадку
«перереєстрацію» речових прав на нерухоме майно проводитиме нотаріус, який
перевірить інформацію в реєстрах і перенесе її у Державний реєстр прав.
У разі, якщо ви не маєте наміру вчиняти дії з нерухомим майном державна
реєстрація прав у єдиному Державному реєстрі прав проводиться за бажанням
власника чи користувача.

б) Чи потрібно платити за проведення «перереєстрації» речових прав на
нерухоме майно в Державному реєстрі прав?

Відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації прав фізичні та
юридичні особи звільняються від сплати державного мита за проведення державної
реєстрації прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, тобто за
проведення «перереєстрації» речових прав в Державному реєстрі прав.

в) Чи усі нотаріуси (державні та приватні) зможуть проводити державну
реєстрацію прав?

Відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріус, який вчинив нотаріальну дію з
нерухомим майном, проводить державну реєстрацію речового права, що виникло у
результаті вчинення такої дії.
При цьому Закон не встановлює винятків ні для державних, ні для приватних
нотаріусів у сфері державної реєстрації прав.

г) Чи є інформація, яка буде міститися в Державному реєстрі прав,
відкритою?

Відповідно до законодавства у сфері інформації, захисту персональних
даних інформація про майновий стан особи, тобто про наявність у власності чи в
користуванні нерухомого майна, є інформацією з обмеженим доступом.
Саме тому в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» визначено виключне коло осіб, які мають право на
отримання інформації з Державного реєстру прав. Звісно ж власник чи користувач
нерухомого майна має право на отримання такої інформації.

10.Адреси та телефони реєстраційних служб у регіонах України

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим
95006, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. О.Невського, 17
(0652) 549-829
549-827


Реєстраційна служба Алуштинського міського управління юстиції
98500, Автономна Республіка Крим,
м. Алушта, вул. 15 Квітня, 10
(0260) 2-13-62


Реєстраційна служба Армянського міського управління юстиції
96012, Автономна Республіка Крим,
м. Армянськ, вул. Сімферопольська, 25
(06567) 2-14-55
2-14-66


Реєстраційна служба Бахчисарайського районного управління юстиції
98400, Автономна Республіка Крим,
м. Бахчисарай, вул. Будівельна, 23
(06554) 5-08-02


Реєстраційна служба Білогірськогорайонного управління юстиції
97600, Автономна Республіка Крим,
м. Білогірськ, пл. Червоного Жовтня, 1
(06559) 9-69-99
9-14-71


Реєстраційна служба Джанкойського міськрайонного управління юстиції
96100, Автономна Республіка Крим,
м. Джанкой, вул. Жовтнева, 84
(06564) 3-02-20
3-02-70


Реєстраційна служба Євпаторійського міського управління юстиції
97400, Автономна Республіка Крим,
м. Євпаторія, пров. Голікова, 6
(06569) 3-38-26
2-37-58


Реєстраційної служби Керченського міського управління юстиції
98300, Автономна Республіка Крим,
м. Керч, вул. Кірова, 5
(06561) 2-85-07
6-48-27


Реєстраційна служба Кіровськогорайонного управління юстиції
97300, Автономна Республіка Крим,
смт Кіровське, вул. Поштова, 1
(06555) 4-16-66


Реєстраційна служба Красногвардійського районного управління юстиції
97000, Автономна Республіка Крим, смт
Красногвардійське, вул. Чкалова, 8
(06556) 2-41-90
2-41-54


Реєстраційна служба Красноперекопського
міськрайонного управління юстиції
96000, Автономна Республіка Крим, м.
Красноперекопськ, вул. Північна, 1
(06565) 2-11-35
2-19-38


Реєстраційна служба Ленінського районного управління юстиції
98200, Автономна Республіка Крим,
смт Леніно, вул. Пушкіна, 69а
(06557) 6-08-71
6-00-37


Реєстраційна служба Нижньогірського районного управління юстиції
97100, Автономна Республіка Крим,
смт Нижньогірський, вул. Шкільна, 14
(06550) 22-8-58


Реєстраційна служба Первомайського районного управління юстиції
96300, Автономна Республіка Крим,
смт Первомайське, вул. Леніна, 86
(06552) 9-12-71
9-14-61


Реєстраційна служба Роздольненського районного управління юстиції
96200, Автономна Республіка Крим,
смт Роздольне,
вул. Леніна, 64
(06553) 91-812
91-085
51-339


Реєстраційна служба Сакського міськрайонного управління юстиції
96500, Автономна Республіка Крим,
м. Саки, вул. Курортна, 25
(06563) 3-06-09


Реєстраційна служба Совєтського районного управління юстиції
97200, Автономна Республіка Крим,
смт Совєтський, пров. Мартинова, 5
(06251) 9-17-81


Реєстраційна служба Судацького міського управління юстиції
98000, Автономна Республіка Крим,
м. Судак, вул. Жовтнева, 36
(06566) 3-26-02


Реєстраційна служба Сімферопольського міського управління юстиції
95493, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь,
вул. Київська, 150
(0652) 248-197
248-196
248-194


Реєстраційна служба Сімферопольського районного управління юстиції
95493, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Київська, 150
(0652) 563-723


Реєстраційна служба Феодосійського міського управління юстиції
98100, Автономна Республіка Крим,
м. Феодосія, бул-р Адміральський, 34
(06562) 2-13-19
3-79-89


Реєстраційна служба Чорноморського районного управління юстиції
96400, Автономна Республіка Крим,
смт Чорноморське, вул. Кірова, 16
(06558) 20-122
91-531


Реєстраційна служба Ялтинського міського управління юстиції
98645, Автономна Республіка Крим,
м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ялтинська, 7
(0654) 36-39-53

М. СЕВАСТОПОЛЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Севастополі
99001, м. Севастополь,
вул. Брестська, 18а
(0692) 40-20-80
(0692) 48-77-55


ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Вінницькій області
21036, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 7
(0432) 66-01-67
66-07-05
66-09-59
Реєстраційна служба Барського районного управління юстиції
23000, Вінницька обл.,
м. Бар, вул. Островського, 2/1
(0241) 2-38-88
Реєстраційна служба Бершадського районного управління юстиції
24400, Вінницька обл.,
м. Бершадь, вул. Радянська, 6а
(0252) 2-45-37
Реєстраційна служба Вінницького міського управління юстиції
21050, м. Вінниця,
вул. Соборна, 64
(0432) 66-01-67
Реєстраційна служба Вінницького районного управління юстиції
21050, м. Вінниця,
вул. Соборна, 64
(0432) 66-01-67
Реєстраційна служба Гайсинського районного управління юстиції
23700, Вінницька обл.,
м. Гайсин, вул. Жовтнева, 15
(0234) 2-03-12
Реєстраційна служба Жмеринського міськрайонного управління юстиції
23100, Вінницька обл.,
м. Жмеринка, вул. Училищна, 9
(0232) 5-11-09
Реєстраційна служба Іллінецького районного управління юстиції
22700, Вінницька обл.,
м. Іллінці, вул. Леніна, 15а
(0245) 2-29-64
Реєстраційна служба Калинівського районного управління юстиції
22400, Вінницька обл.,
м. Калинівка, вул. Дзержинського, 39
(0233) 4-11-16
Реєстраційна служба Козятинського міськрайонного управління юстиції
22100, Вінницька обл.,
м. Козятин, вул. Пилипа Орлика, 5
(0242) 2-44-60
Реєстраційна служба Крижопільського районного управління юстиції
24600, Вінницька обл.,
смт Крижопіль, вул. Леніна, 20
(0240) 2-11-34
Реєстраційна служба Ладижинського міського управління юстиції
24321, Вінницька обл.,
м. Ладижин, вул. П.Кравчика, 33
(0243) 6-07-27
Реєстраційна служба Липовецького районного управління юстиції
22500, Вінницька обл.,
м. Липовець, вул. Леніна, 55
(0258) 2-10-29
Реєстраційна служба Літинського районного управління юстиції
22300, Вінницька обл.,
смт Літин, вул. Фабріциуса, 17
(0247) 2-06-49
Реєстраційна служба Могилів-Подільського
міськрайонного управління юстиції
24000, Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський,
вул. Володимирська, 6
(0237) 6-23-66
Реєстраційна служба Мурованокуриловецького районного управління юстиції
23400, Вінницька обл.,
смт Муровані Курилівці, вул. Леніна, 64
(0256) 2-14-98
Реєстраційна служба Немирівського районного управління юстиції
22800, Вінницька обл.,
м. Немирів, пров. Некрасова, 6
(0231) 2-09-95
Реєстраційна служба Оратівського районного управління юстиції
22600, Вінницька обл.,
смт Оратів, вул. Леніна, 107
(0230) 2-12-22
Реєстраційна служба Піщанського районного управління юстиції
24700, Вінницька обл.,
смт Піщанка, вул. Леніна, 42
(0249) 2-16-66
Реєстраційна служба Погребищенського районного управління юстиції
22200, Вінницька обл.,
м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, 77
(0246) 2-24-01
Реєстраційна служба Тиврівського районного управління юстиції
23300, Вінницька обл.,
смт Тиврів, вул. Леніна, 53
(0255) 2-13-32
Реєстраційна служба Теплицького районного управління юстиції
23800, Вінницька обл.,
смт Теплик, вул. Незалежності, 7
(0253) 2-23-07
Реєстраційна служба Томашпільського районного управління юстиції
24200, Вінницька обл.,
смт Томашпіль, пл. Ленінського Комсомолу, 6
(0248) 2-28-21
Реєстраційна служба Тростянецького районного управління юстиції
24300, Вінницька обл.,
смт Тростянець, вул. Леніна, 90
(0243) 2-15-79
Реєстраційна служба Тульчинського районного управління юстиції
23600, Вінницька обл.,
м. Тульчин, вул. Леніна, 86
(0235) 2-26-22
Реєстраційна служба Хмільницького міськрайонного управління юстиції
22000, Вінницька обл.,
м. Хмільник, вул. Червоного Козацтва, 14
(0238) 2-06-66
Реєстраційна служба Чернівецького районного управління юстиції
24106, Вінницька обл., Чернівецький р.,
смт Мазурівка, вул. Леніна, 72-а
(0257) 2-11-93
Реєстраційна служба Чечельницького районного управління юстиції
24800, Вінницька обл.,
смт Чечельник, вул. Котовського, 2
(0251) 2-18-78
Реєстраційна служба Шаргородського районного управління юстиції
23500, Вінницька обл.,
м. Шаргород, вул. Леніна, 234
(0244) 2-15-02
Реєстраційна служба Ямпільського районного управління юстиції
24500, Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Б.Хмельницького, 50
(0236) 2-18-05


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Волинській області
43001, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Володимирська, 1
(0332) 78-46-68
Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції
43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 67
(0332) 78-46-96
Реєстраційна служба Володимир-Волинського
міськрайонного управління юстиції
44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35
(03342) 2-04-36
Реєстраційна служба Ковельського міськрайонного управління юстиції
45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Незалежності, 73
(03352) 5-12-61
Реєстраційна служба Горохівського районного управління юстиції
45700, Волинська обл.,
м. Горохів, вул. Воз’єднання, 8
(03379) 2-22-35
Реєстраційна служба Іваничівського районного управління юстиції
45300, Волинська обл.,
смт Іваничі, вул. Банківська, 6
(03372) 2-21-73
Реєстраційна служба Камінь-Каширського районного управління юстиції
44500, Волинська обл.,
м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 5
(03357) 2-21-62
Реєстраційна служба Ківерцівського районного управління юстиції
45200, Волинська обл.,
м. Ківерці, вул. Шевченка, 6
(03365) 3-28-47
Реєстраційна служба Локачинського районного управління юстиції
45500, Волинська обл.,
смт Локачі, вул. 1 Травня, 1
(03374) 3-02-17
Реєстраційна служба Луцького районного управління юстиції
43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 67
(0332) 78-46-78
Реєстраційна служба Любешівського районного управління юстиції
44200, Волинська обл.,
смт Любешів, вул. Бондаренка, 73
(03362) 3-02-11
Реєстраційна служба Любомльського районного управління юстиції
44300, Волинська область,
м. Любомль, вул. Незалежності, 33
(03377) 2-21-21
Реєстраційна служба Маневицького районного управління юстиції
44600, Волинська обл.,
смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 34а
(03376) 4-04-88
Реєстраційна служба Нововолинського міського управління юстиції
45400, Волинська обл.,
м. Нововолинськ, вул. Св. Володимира, 3
(03344) 2-42-90
Реєстраційна служба Ратнівського районного управління юстиції
44100, Волинська обл.,
смт Ратне, вул. Каштанова, 24
(03366) 3-01-70
Реєстраційна служба Рожищенського районного управління юстиції
45100, Волинська область,
м. Рожище, вул. Незалежності, 82
(03368) 2-12-01
Реєстраційна служба Старовижівського районного управління юстиції
44400, Волинська обл.,
смт Стара Вижва, вул. Незалежності, 52
(03346) 2-11-71
Реєстраційна служба Турійського районного управління юстиції
44800, Волинська обл.,
смт Турійськ, вул. Луцька, 23
(03363) 2-22-00
Реєстраційна служба Шацького районного управління юстиції
44000, Волинська обл.,
смт Шацьк, вул. Шковороди, 29
(03355) 2-04-70

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Дніпропетровській області
49000, м. Дніпропетровськ,
пр-т К.Маркса, 21-А
(056) 713-46-90
Реєстраційна служба Дніпропетровського міського управління юстиції
49004, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 56
(056) 778-04-32
778-04-81
Реєстраційна служба Дніпродзержинського міського управління юстиції
51931, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64
(05692) 53-10-94
7-70-58
Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції
50031, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 1
(0564) 66-46-13
66-32-15
Реєстраційна служба Вільногірського міського управління юстиції
51700, Дніпропетровська обл.,
м. Вільногірськ, бул-р Миру, 15
(05653) 4-14-77
Реєстраційна служба Жовтоводського міського управління юстиції
52204, Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води, вул. Петровського, 62
(05652) 2-08-34
Реєстраційна служба Марганецького міського управління юстиції
53407, Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, вул. Садова, 12
(05665) 2-30-06
Реєстраційна служба Орджонікідзевського міського управління юстиції
53300, Дніпропетровська обл.,
м. Орджонікідзе, вул. Тельмана, 13
(05667) 6-65-08
Реєстраційна служба Першотравенського міського управління юстиції
52800, Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ, вул. Комсомольська, 26
(05633) 7-23-40
Реєстраційна служба Тернівського міського управління юстиції
51500, Дніпропетровська обл.,
м. Тернівка, вул. Курська, 12
(05636) 7-31-99
Реєстраційна служба Нікопольського міськрайонного управління юстиції
53207, Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, вул. К.Лібкнехта, 163
(05662) 5-11-79
5-17-23
Реєстраційна служба Новомосковського міськрайонного управління юстиції
51200, Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ, вул. Радянська, 27-а
(05693) 8-01-06
Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного управління юстиції
51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 338
(05632) 4-35-90
Реєстраційна служба Синельниківського міськрайонного управління юстиції
52500, Дніпропетровська обл.,
м. Синельникове, вул. Богми, 4-а
(05663) 4-31-25
Реєстраційна служба Апостолівського районного управління юстиції
53800, Дніпропетровська обл.,
м. Апостолове, вул. Леніна, 65
(05656) 9-13-55
Реєстраційна служба Васильківського районного управління юстиції
52600, Дніпропетровська обл.,
сел. Васильківка, вул. Леніна, 25
(05639) 9-22-64
Реєстраційна служба Верхньодніпровського районного управління юстиції
51600, Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, 5
(05658) 3-12-90
Реєстраційна служба Дніпропетровського районного управління юстиції
49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Калинова, 3
(056) 726-30-26
726-30-33
Реєстраційна служба Криворізького районного управління юстиції
50015, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Томського, 37
(0564) 53-40-53
Реєстраційна служба Криничанського районного управління юстиції
52300, Дніпропетровська обл.,
смт Кринички, вул. Будівельників, 7
(05654) 9-20-98
Реєстраційна служба Магдалинівського районного управління юстиції
51100, Дніпропетровська обл.,
смт Магдалинівка, вул. Радянська, 32
(05691) 2-86-30
Реєстраційна служба Межівського районного управління юстиції
52900, Дніпропетровська обл., смт
Межова, вул. Фрунзе, 4
(05630) 6-27-93
Реєстраційна служба Петриківського районного управління юстиції
51800, Дніпропетровська обл., смт
Петриківка, вул. Леніна, 69
(05634) 2-26-86
Реєстраційна служба Петропавлівського районного управління юстиції
52700, Дніпропетровська обл., смт
Петропавлівка, вул. Радянська, 62
(05631) 3-23-60
Реєстраційна служба Покровського районного управління юстиції
53600, Дніпропетровська обл.,
смт Покровське, вул. 40-років Жовтня, 30-А
(05638) 2-11-15
Реєстраційна служба П’ятихатського районного управління юстиції
52100, Дніпропетровська обл.,
м. П’ятихатки, вул. Пушкіна, 107
(05651) 3-45-19
Реєстраційна служба Солонянського районного управління юстиції
52400, Дніпропетровська обл.,
смт Солоне, вул. Гагаріна, 12-а
(05669) 2-12-46
Реєстраційна служба Софіївського районного управління юстиції
53100, Дніпропетровська обл.,
смт Софіївка, вул. Шкільна, 7
(05650) 2-81-74
Реєстраційна служба Томаківського районного управління юстиції
53500, Дніпропетровська обл.,
смт Томаківка, вул. Леніна, 51
(05668) 2-22-84
Реєстраційна служба Царичанського районного управління юстиції
51000, Дніпропетровська обл.,
смт Царичанка, вул. Робоча, 20
(05690) 3-15-19
Реєстраційна служба Широківського районного управління юстиції
53700, Дніпропетровська обл.,
смт Широке, вул. Леніна, 128
(05657) 2-16-52
Реєстраційна служба Юр’ївського районного управління юстиції
51300, Дніпропетровська обл.,
смт Юр’ївка, вул. Леніна, 104
(05635) 5-16-59

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Донецькій області
83086, м. Донецьк, вул. Донецька, 39 (062) 304-05-32
Реєстраційна служба Авдіївського міського управління юстиції
86060, Донецька обл.,
м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7
(06236) 3-60-06
Реєстраційна служба Амвросіївського районного управління юстиції
87300, Донецька обл.,
м. Амвросіївка, вул. Заводська, 7
(06259) 2-31-85
Реєстраційна служба Артемівського міськрайонного управління юстиції
84500, Донецька обл.,
м. Артемівськ, вул. Радянська, 73
(06274) 4-87-19
Реєстраційна служба Великоновосілківського районного управління юстиції
85500, Донецька обл.,
смт Велика Новосілка, вул. Леніна, 68 а
(06243) 2-02-43
Реєстраційна служба Волноваського районного управління юстиції
85700, Донецька обл.,
м. Волноваха, вул. Леніна, 43
(06244) 4-29-63
Реєстраційна служба Володарського районного управління юстиції
87000, Донецька обл.,
смт Володарське, вул. Радянська, 70
(06246) 2-06-13
Реєстраційна служба Ворошиловського районного управління юстиції
83086, м. Донецьк, вул. Донецька, 39 (062) 334-13-19
Реєстраційна служба Вугледарського міського управління юстиції
85670, Донецька обл.,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22
(06273) 6-34-03
Реєстраційна служба Горлівського міського управління юстиції
84601, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр-т Леніна, 15
(06245) 2-17-75
Реєстраційна служба Дебальцівського міського управління юстиції
84700, Донецька обл.,
м. Дебальцеве, вул. Радянська, 75
(06249) 2-55-85
Реєстраційна служба Дзержинського міського управління юстиції
85200, Донецька обл.,
м. Дзержинськ, вул. Щорса, 3
(06247) 3-30-37
Реєстраційна служба Димитрівського міського управління юстиції
85320, Донецька обл.,
м. Димитров, Квартал 40, 5/96
(06239) 6-30-28
Реєстраційна служба Добропільського міськрайонного управління юстиції
85000, Донецька обл.,
м. Добропілля, вул. Радянська, 12
(06277) 2-54-51
Реєстраційна служба Докучаєвського міського управління юстиції
85740, Донецька обл.,
м. Докучаєвськ, вул. Центральна, 44
(06275) 3-10-45
Реєстраційна служба Дружківського міського управління юстиції
84205, Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Леніна, 16
(06267) 4-46-15
Реєстраційна служба Єнакіївського міського управління юстиції
86430, Донецька обл.,
м. Єнакієве, пл. Леніна, 6
(06252) 2-25-26
Реєстраційна служба Жданівського міського управління юстиції
86391, Донецька обл.,
м. Жданівка, вул. Кавченко, 6
(06250) 7-30-40
Реєстраційна служба Кіровського міського управління юстиції
86300, Донецька обл.,
м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41
(06250) 6-35-13
Реєстраційна служба Костянтинівського міськрайонного управління юстиції
85114, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Пролетарська, 285
(06272) 5-14-65
Реєстраційна служба Краматорського міського управління юстиції
84301, Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. Паркова, 10
(06264) 5-13-17
Реєстраційна служба Красноармійського міськрайонного управління юстиції
85301, Донецька обл.,
м. Красноармійськ, вул. Якіра, 2
(06235) 2-85-20
Реєстраційна служба Краснолиманського міського управління юстиції
84400, Донецька обл.,
м. Красний Лиман, вул. Пушкіна, 12 б
(06261) 4-11-45
Реєстраційна служба Макіївського міського управління юстиції
86157, Донецька обл.,
м. Макіївка, вул. Плеханова, 17/5
(06232) 8-51-45
Реєстраційна служба Мар’їнського районного управління юстиції
85600, Донецька обл.,
м. Мар’їнка, пр-т Ворошилова, 8
(06278) 5-17-33
Реєстраційна служба Маріупольського міського управління юстиції
87537, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Купріна, 23 а
(06295) 1-15-89
Реєстраційна служба Новоазовського районного управління юстиції
87600, Донецька обл.,
м. Новоазовськ, вул. Енгельса, 84
(06296) 3-15-74
Реєстраційна служба Новогродівського міського управління юстиції
85483, Донецька обл.,
м. Новогродівка, вул. 40 років Жовтня, 17
(06237) 3-41-15
Реєстраційна служба Олександрівського районного управління юстиції
84000, Донецька обл., смт Олександрівка,
вул. Радянської Конституції, 22
(06269) 2-12-12
Реєстраційна служба Першотравневого районного управління юстиції
87400, Донецька обл., Першотравневий р.,
смт Мангуш, вул. Леніна, 70
(06297) 2-43-12
Реєстраційна служба Селидівського міського управління юстиції
85400, Донецька обл.,
м. Селидове, вул. Маяковського, 39
(06237) 7-02-76
Реєстраційна служба Слов’янського міськрайонного управління юстиції
84122, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Глекова, 2
(08266) 2-41-24
Реєстраційна служба Сніжнянського міського управління юстиції
86500, Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Леніна, 21
(06256) 5-15-07
Реєстраційна служба Старобешівського районного управління юстиції
87200, Донецька обл.,
смт Старобешеве, вул. Перемоги, 94 г
(06253) 2-14-28
Реєстраційна служба Тельманівського районного управління юстиції
87100, Донецька обл.,
смт Тельманове, пров. Миру, 7
(06279) 5-25-83
Реєстраційна служба Торезького міського управління юстиції
86600, Донецька обл., м. Торез, вул. Енгельса, 90 (06254) 3-00-61
Реєстраційна служба Харцизького міського управління юстиції
86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, мкр-н Металургів, 10
(06257) 9-64-00
Реєстраційна служба Шахтарського міськрайонного управління юстиції
86211, Донецька обл.,
м. Шахтарськ, вул. 50 річчя СРСР, 7
(06255) 4-22-06
Реєстраційна служба Ясинуватського міськрайонного управління юстиції
86007, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Шкільна, 28 а (06236) 4-37-48

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Житомирській області
10014, м. Житомир, м-н Соборний, 1 (0412) 37-28-90
Реєстраційна служба Житомирського міського управління юстиції
10014, м. Житомир,
м-н ім. С.П.Корольова, 3/14
(0412) 42-17-66
Реєстраційна служба Бердичівського міськрайонного управління юстиції
13300, Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Володимирська, 1-А
(04143) 2-15-28
Реєстраційна служба Коростенського міськрайонного управління юстиції
11500, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Шолом-Алейхема, 13
(04142) 9-63-31
Реєстраційна служба Новоград-Волинського
міськрайонного управління юстиції
11700, Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 3/6
(03141) 2-06-66
2-00-94
Реєстраційна служба Андрушівського районного управління юстиції
13400, Житомирська обл.,
м. Андрушівка, вул. Леніна, 29
(04136) 2-27-47
Реєстраційна служба Баранівського районного управління юстиції
12700, Житомирська обл.,
м. Баранівка, вул. Кірова, 7
(04144) 4-34-24
Реєстраційна служба Брусилівського районного управління юстиції
12600, Житомирська обл.,
смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3
(04162) 3-16-82
Реєстраційна служба Володарсько-Волинського
районного управління юстиції
12100, Житомирська обл.,
смт Володарсько-Волинський,
вул. К.Маркса, 13-А
(04145) 3-22-59
Реєстраційна служба Ємільчинського районного управління юстиції
11200, Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Блюхера, 9
(04149) 4-24-60
Реєстраційна служба Житомирського районного управління юстиції
10014, м. Житомир,
м-н ім. С.П.Корольова, 3/14
(0412) 42-17-88
Реєстраційна служба Коростишівського районного управління юстиції
12500, Житомирська обл.,
м. Коростишів, Червона Площа, 18
(04130) 5-01-56
5-21-11
Реєстраційна служба Лугинського районного управління юстиції
11301, Житомирська обл.,
смт Лугини, вул. Кірова, 6
(04161) 9-12-83
Реєстраційна служба Любарського районного управління юстиції
13100, Житомирська обл.,
смт Любар, вул. Ватутіна, 3
(04147) 2-14-97
Реєстраційна служба Малинського районного управління юстиції
11600, Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Неманихіна, 3
(04133) 3-28-84
Реєстраційна служба Народицького районного управління юстиції
11401, Житомирська обл.,
смт Народичі, вул. Визволителів, 80
(04140) 2-12-59
Реєстраційна служба Овруцького районного управління юстиції
11106, Житомирська обл.,
м. Овруч, вул. Радянська, 24
(04148) 4-04-37
4-21-27
Реєстраційна служба Олевського районного управління юстиції
11000, Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5
(04135) 2-19-38
Реєстраційна служба Попільнянського районного управління юстиції
13500, Житомирська обл.,
смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 7
(04137) 2-57-12
Реєстраційна служба Радомишльського районного управління юстиції
12200, Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. Незалежності, 6
(04132) 4-43-09
Реєстраційна служба Романівського районного управління юстиції
13000, Житомирська обл.,
смт Романів, вул. Леніна, 57
(04146) 2-16-40
Реєстраційна служба Ружинського районного управління юстиції
13600, Житомирська обл.,
смт Ружин, вул. О.Бурди, 23
(04138) 3-16-86
Реєстраційна служба Червоноармійського районного управління юстиції
12000, Житомирська обл.,
смт Червоноармійськ, вул. Леніна, 117
(04131) 3-23-41
Реєстраційна служба Черняхівського районного управління юстиції
12301, Житомирська обл.,
смт Черняхів, м-н Рад, 1
(04134) 4-17-92
Реєстраційна служба Чуднівського районного управління юстиції
13200, Житомирська обл.,
смт Чуднів, вул. Леніна, 125
(04139) 2-13-88

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Закарпатській області
88008, Закарпатська обл., м.Ужгород, пл. Народна, 4 (0312) 61-28-92
Реєстраційна служба Берегівського районного управління юстиції
90200, Закарпатська обл.,
м. Берегово, пл. Кошута, 1
(03141) 4-22-84
4-24-41
Реєстраційна служба Великоберезнянського районного управління юстиції
89000, Закарпатська обл.,
смт Великий Березний, вул. Шевченка, 27
(03135) 2-12-48
Реєстраційна служба Виноградівського районного управління юстиції
90300, Закарпатська обл.,
м. Виноградів, пл. Миру, 3
(03143) 2-67-51
2-76-51
Реєстраційна служба Воловецького районного управління юстиції
89100, Закарпатська обл., смт
Воловець, вул. Пушкіна, 6
(03136) 2-46-76
Реєстраційна служба Іршавського районного управління юстиції
90100, Закарпатська обл., м. Іршава,
вул. Гагаріна, 37/1
(03144) 2-29-41
2-29-45
Реєстраційна служба Міжгірського районного управління юстиції
90000, Закарпатська обл.,
смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 159
(03146) 2-33-30
Реєстраційна служба Мукачівського міськрайонного управління юстиції
89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачево, пл. Миру, 30
(03131) 3-23-27
3-23-31
Реєстраційна служба Перечинського районного управління юстиції
89200, Закарпатська обл.,
м. Перечин, пл. Народна, 7
(03145) 2-10-66
Реєстраційна служба Рахівського районного управління юстиції
90600, Закарпатська обл.,
м. Рахів, вул. Шевченка, 202
(03132) 2-54-80
Реєстраційна служба Свалявського районного управління юстиції
89300, Закарпатська обл.,
м. Свалява, вул. Першотравнева, 64
(03133) 2-42-96
2-42-64
Реєстраційна служба Тячівського районного управління юстиції
90500, Закарпатська обл.,
м. Тячів, вул. Незалежності, 36
(03134) 3-32-29
3-38-04
Реєстраційна служба Ужгородського міськрайонного управління юстиції
88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3
(0312) 61-63-53
61-60-51
Реєстраційна служба Хустського районного управління юстиції
90400, Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Івана Франка, 6
(031422) 5-15-92
5-20-32

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Запорізькій області
69063, м. Запоріжжя,
вул. Дзержинського, 5
(061) 764-67-25
764-17-27
764-18-28
Реєстраційна служба Запорізького міського управління юстиції
69063, м. Запоріжжя,
вул. Дзержинського, 5
(061) 764-19-71
764-18-99
Реєстраційна служба Запорізького районного управління юстиції
69063, м. Запоріжжя,
вул. Дзержинського, 5
(061) 764-12-04
764-17-53
Реєстраційна служба Енергодарського міського управління юстиції
71503, Запорізька обл.,
м. Енергодар, пр-т Будівельників, 17
(0239) 3-20-58
3-20-59
Реєстраційна служба Бердянського міськрайонного управління юстиції
71100, Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Правди, 80-а
(0253) 2-85-10
2-85-20
Реєстраційна служба Мелітопольського міськрайонного управління юстиції
72312, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. К.Маркса, 27
(029) 42-59-70
42-50-36
44-02-92
Реєстраційна служба Якимівського районного управління юстиції
72500, Запорізька обл.,
смт Якимівка, вул. Леніна, 99
(0231) 9-17-08
Реєстраційна служба Василівського районного управління юстиції
71600, Запорізька обл.,
м. Василівка, вул. Театральна, 14
(0275) 4-26-66
Реєстраційна служба Веселівського районного управління юстиції
72202, Запорізька обл.,
смт Веселе, вул. Леніна, 202
(0236) 2-12-28
2-12-79
2-10-71
Реєстраційна служба Великобілозерського районного управління юстиції
71401, Запорізька обл., с. Велика Білозерка (частина 1
села) Великобілозерська с/рада, вул. Студентська, 2
(0256) 2-05-91
2-04-62
Реєстраційна служба Вільнянського районного управління юстиції
70002, Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, вул. Леніна, 35
(0243) 4-10-36
4-11-46
Реєстраційна служба Гуляйпільського районного управління юстиції
70200, Запорізька обл.,
м. Гуляйполе, вул. 9 Січня, 33
(0245) 4-14-77
4-16-03
Реєстраційна служби Кам’янсько-Дніпровського
районного управління юстиції
71300, Запорізька обл.,
м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Йожикова, 110
(0238) 2-09-78
2-25-29
2-40-75
Реєстраційна служба Куйбишевського районного управління юстиції
71001, Запорізька обл.,
смт Куйбишеве, вул. Запорізька, 28а
(0247) 2-18-00
Реєстраційна служба Михайлівського районного управління юстиції
72002, Запорізька обл.,
смт Михайлівка, вул. Островського, 230
(0232) 2-29-59
2-02-09
Реєстраційна служба Новомиколаївського районного управління юстиції
70100, Запорізька обл.,
смт Новомиколаївка, вул. Комсомольська, 79
(0244) 9-18-93
Реєстраційна служба Оріхівського районного управління юстиції
70500, Запорізька обл.,
м. Оріхів, вул. Запорізька, 30
(0241) 4-49-09
4-21-34
Реєстраційна служба Пологівського районного управління юстиції
70600, Запорізька обл.,
м. Пологи, пров. Некрасова, 2
(0265) 5-01-16
2-39-13
Реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції
72400, Запорізька обл.,
смт Приазовське, вул. Горького, 70
(0233) 2-36-52
Реєстраційна служба Приморського районного управління юстиції
72100, Запорізька обл.,
м. Приморськ, вул. Пролетарська, 119
(0237) 7-13-26
7-51-83
7-41-59
Реєстраційна служба Розівського районного управління юстиції
70300, Запорізька обл.,
смт Розівка, вул. Леніна, 157
(0262) 9-73-34
9-73-49
Реєстраційна служба Токмацького районного управління юстиції
71700, Запорізька обл.,
м. Токмак, вул. Революційна, 55
(0278) 2-94-68
2-76-93
Реєстраційна служба Чернігівського районного управління юстиції
71202, Запорізька обл.,
смт Чернігівка, вул. Дзержинського, 2-а
(0240) 9-33-23
9-10-86

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
в Івано-Франківській області
76004, м. Івано-Франківськ,
вул. Є.Петрушевича, 1
(0342) 751-219
552-399
Реєстраційна служба Івано-Франківського міського управління юстиції
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 6
(0342) 552-420
552-457
Реєстраційна служба Болехівського міського управління юстиції
77200, Івано-Франківська обл.,
м. Болехів, вул. Данила Галицького, 47
(03437) 3-33-45
Реєстраційна служба Яремчанського міського управління юстиції
78500, Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Свободи, 264, корпус А
(03434) 2-30-28
Реєстраційна служба Богородчанського районного управління юстиції
77701, Івано-Франківська обл.,
смт Богородчани, вул. Шевченка, 69
(03471) 2-45-39
Реєстраційна служба Верховинського районного управління юстиції
78700, Івано-Франківська обл.,
смт Верховина, вул. Франка, 23
(03432) 2-10-32
Реєстраційна служба Галицького районного управління юстиції
77100, Івано-Франківська обл.,
м. Галич, м-н Різдва, 11
(03431) 2-19-93
Реєстраційна служба Городенківського районного управління юстиції
78100, Івано-Франківська обл.,
м. Городенка, вул. Шевченка, 69
(03430) 2-10-86
Реєстраційна служба Долинського районного управління юстиції
77500, Івано-Франківська обл.,
м. Долина, вул. Б.Хмельницького, 2А
(03477) 2-67-46
Реєстраційна служба Косівського районного управління юстиції
78600, Івано-Франківська обл.,
м. Косів, вул. Незалежності, 85
(03478) 2-46-85
Реєстраційна служба Надвірнянського районного управління юстиції
78400, Івано-Франківська обл.,
м. Надвірна, вул. Петрушевича, 3В
(03472) 2-61-65
Реєстраційна служба Рогатинського районного управління юстиції
77000, Івано-Франківська обл.,
м. Рогатин, вул. Галицька, 40
(03435) 2-26-71
Реєстраційна служба Рожнятівського районного управління юстиції
77600, Івано-Франківська обл.,
смт Рожнятів, пл. Єдності, 4
(03474) 2-06-87
Реєстраційна служба Снятинського районного управління юстиції
78300, Івано-Франківська обл.,
м. Снятин, вул. Лотоцького, 18
(03476) 2-51-47
Реєстраційна служба Тисменицького районного управління юстиції
77400, Івано-Франківська обл.,
м. Тисмениця, вул. Галицька, 21
(03436) 2-41-07
Реєстраційна служба Тлумацького районного управління юстиції
78000, Івано-Франківська обл.,
м. Тлумач, пл. Данила Галицького, 17
(03479) 2-32-99
Реєстраційна служба Калуського міськрайонного управління юстиції
77300, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Чорновола, 12
(03472) 6-04-43
Реєстраційна служба Коломийського міськрайонного управління юстиції
78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. А.Міцкевича, 2
(03433) 4-79-99
4-76-94

М. КИЇВ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві
03151, м. Київ,
пр-т Повітрофлотський, 76-Г
(044) 521-95-20

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Київській області
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2 (044) 425-05-99

Реєстраційна служба Баришівського районного управління юстиції
07500, Київська обл.,
смт Баришівка, вул. Леніна, 19 «А»
(04576) 4-19-02

Реєстраційна служба Березанського міського управління юстиції
07500, Київська обл.,
м. Березань, вул. Леніна, 129
(04576) 6-49-86

Реєстраційна служба Білоцерківського міськрайонного управління юстиції
09100, Київська обл.,
м. Біла Церква, бул-р 50-річчя Перемоги, 94
(04563) 6-04-38
6-12-58
4-62-59

Реєстраційна служба Богуславського районного управління юстиції
09700, Київська обл.,
м. Богуслав, вул. Миколаївська, 28
(04561) 4-28-91

Реєстраційна служба Бородянського районного управління юстиції
07800, Київська обл.,
смт Бородянка, вул. Леніна, 327
(04577) 5-61-57

Реєстраційна служба Бориспільського міськрайонного управління юстиції
08300, Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Київській шлях, 79
(04595) 5-56-11
5-56-31
5-56-41
5-56-61

Реєстраційна служба Броварського міськрайонного управління юстиції
07400, Київська обл.,
м. Бровари, бул-р Незалежності, 3
(04594) 6-13-85

Реєстраційна служба Бучанського міського управління юстиції
08292, Київська обл.,
м. Буча, вуbr /(03472) 2-61-65л. Енергетиків, 12
(04579) 4-00-20

Реєстраційна служба Васильківського міськрайонного управління юстиції
08600, Київська обл.,
м. Васильків, вул. Луначарського, 5
(04571) 2-41-02

Реєстраційна служба Вишгородського районного управління юстиції
07800, Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Кургузова, 13
(04596) 2-56-21

Реєстраційна служба Володарського районного управління юстиції
09300, Київська обл.,
смт Володарка, вул. Миру, 2
(04569) 5-17-37

Реєстраційна служба Згурівського районного управління юстиції
07600, Київська обл.,
смт Згурівка, вул. Українська, 13
(04570) 5-07-40

Реєстраційна служба Іванівського районного управління юстиції
07200, Київська обл.,
смт Іванків, вул. І.Проскури, 26
(04591) 5-31-29

Реєстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції
08200, Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Котляревського, 54 «А»
(04597) 6-79-61
6-76-56

Реєстраційна служба Кагарлицького районного управління юстиції
09200, Київська обл.,
м. Кагарлик, вул. Кооперативна, 19
(04573) 5-25-38

Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управління юстиції
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р.,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Ярослава Мудрого, 1 а
(044) 406-53-04

Реєстраційна служба Макарівського районного управління юстиції
08000, Київська обл.,
смт Макарів, вул. Садова, 1/1
(04578) 6-08-17
6-08-29

Реєстраційна служба Миронівського районного управління юстиції
08800, Київська обл.,
м. Миронівка, вул. Леніна, 58 «А»
(04574) 5-59-77

Реєстраційна служба Обухівського міськрайонного управління юстиції
08700, Київська обл.,
м. Обухів, вул. Київська, 14
(04572) 5-14-34

Реєстраційна служба Переяслав-Хмельницького
міськрайонного управління юстиції
08400, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Оболонна, 2 «Б»
(04567) 7-18-80
7-11-62

Реєстраційна служба Ржищівського міського управління юстиції
09200, Київська обл.,
м. Ржищів, вул. Леніна, 15/2
(04573) 2-23-92

Реєстраційна служба Рокитнянського районного управління юстиції
09600, Київська обл.,
смт Рокитне, вул. Першотравнева, 4
(04562) 5-29-05

Реєстраційна служба Сквирського районного управління юстиції
09000, Київська обл.,
м. Сквира, вул. Карла Маркса, 45
(04568) 5-12-77

Реєстраційна служба Славутицького міського управління юстиції
07100, Київська обл.,
м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2
(04579) 2-41-57

Реєстраційна служба Ставищенського районного управління юстиції
09400, Київська обл.,
смт Ставище, вул. Радянська, 44
(04564) 5-20-41

Реєстраційна служба Таращанського районного управління юстиції
09500, Київська обл.,
м. Тараща, вул. Білоцерківська, 63
(04566) 5-24-06

Реєстраційна служба Тетіївського районного управління юстиції
09800, Київська обл.,
м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 11
(04560) 5-12-20

Реєстраційна служба Фастівського міськрайонного управління юстиції
08500, Київська обл.,
м. Фастів, вул. Суворова, 1
(04565) 6-13-53
6-48-37

Реєстраційна служба Яготинського районного управління юстиції
07700, Київська обл.,
м. Яготин, вул. Незалежності, 148
(04575) 5-43-99

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Кіровоградській області
25006, м. Кіровоград,
вул. Дворцова, 6
(0522)22-24-09
Реєстраційна служба Кіровоградського міського управління юстиції
25006, м. Кіровоград,
вул. Дворцова, 6
(0522) 22-16-20
22-25-49
24-12-48
Реєстраційна служба Кіровоградського районного управління юстиції
25014, м. Кіровоград, вул. Кільцева, 3А (0522) 56-51-02
56-51-03
Реєстраційна служба Бобринецького районного управління юстиції
27200, Кіровоградська обл.,
м. Бобринець, вул. Леніна, 56
(05257) 2-04-72
2-04-78
Реєстраційна служба Вільшанського районного управління юстиції
26600, Кіровоградська обл.,
смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30
(05250) 9-76-35
9-76-86
Реєстраційна служба Гайворонського районного управління юстиції
26300, Кіровоградська обл.,
м. Гайворон, вул. Воровського, 1/18
(05254) 2-32-29
2-32-34
Реєстраційна служба Голованівського районного управління юстиції
26500, Кіровоградська обл.,
смт Голованівськ, вул. Леніна, 40
(05252) 2-18-76
2-23-41
Реєстраційна служба Добровеличківського районного управління юстиції
27000, Кіровоградська обл.,
смт Добровеличківка, вул. Поповича, 29
(05253) 5-21-33
5-23-34
Реєстраційна служба Долинського районного управління юстиції
28500, Кіровоградська обл.,
м. Долинська, вул. Леніна, 39
(05234) 5-17-96
5-16-82
Реєстраційна служба Знам’янського міськрайонного управління юстиції
27406, Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Луначарського, 9
(05233) 7-40-31
2-09-15
Реєстраційна служба Компаніївського районного управління юстиції
28400, Кіровоградська обл.,
смт Компаніївка, вул. Кірова, 14
(05240) 2-10-83
2-10-33
Реєстраційна служба Маловисківського районного управління юстиції
26200, Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79
(05258) 5-24-01
5-10-25
Реєстраційна служба Новоархангельського районного управління юстиції
26100, Кіровоградська обл.,
смт Новоархангельськ, вул. Леніна, 22/25
(05255) 2-11-77
2-22-78
Реєстраційна служба Новгородківського районного управління юстиції
28200, Кіровоградська обл.,
смт Новгородка,вул. Кірова, 14
(05241) 2-02-16
Реєстраційна служба Новоукраїнського районного управління юстиції
27100, Кіровоградська обл.,
м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 52/1
(05251) 5-02-65
5-02-66
Реєстраційна служба Новомиргородського районного управління юстиції
26000, Кіровоградська обл.,
м. Новомиргород, вул. Леніна, 93/2
(05256) 4-17-50
4-21-44
Реєстраційна служба Олександрівського районного управління юстиції
27300, Кіровоградська обл.,
смт Олександрівка, вул. Суворова, 1
(05242) 3-26-60
Реєстраційна служба Олександрійського міськрайонного управління юстиції
28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 5
(05235) 7-04-09
7-02-26
Реєстраційна служба Онуфріївського районного управління юстиції
28103, Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївка, вул. М.Скляра, 7
(05238) 9-12-17
9-13-20
Реєстраційна служба Петрівського районного управління юстиції
28300, Кіровоградська обл.,
смт Петрово, вул. Ілліча, 21
(05237) 9-60-55
9-70-64
Реєстраційна служба Світловодського міськрайонного управління юстиції
27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Куйбишева, 13А
(05236) 3-15-52
3-15-54
Реєстраційна служба Ульяновського районного управління юстиції
26400, Кіровоградська обл.,
м. Ульяновка, вул. Леніна, 72
(05259) 2-26-35
2-24-52
Реєстраційна служба Устинівського районного управління юстиції
28600, Кіровоградська обл.,
смт Устинівка, вул. Островського, 26
(05239) 4-15-10
4-15-70

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Луганській області
91016, м. Луганськ,
пл. Героїв Великої вітчизняної війни, 9, каб. 323б
(0642) 58-28-62
Реєстраційна служба Луганського міського управління юстиції
91016, м. Луганськ,
вул. Леніна, 21
(0642) 93-24-17
93-24-16
93-24-21
93-24-27
Реєстраційна служба Брянківського міського управління юстиції
94105, Луганська обл., м. Брянка, вул. Щетиніна, 2-а (06443) 5-23-00
Реєстраційна служба Кіровського міського управління юстиції
93800, Луганська обл.,
м. Кіровськ, вул. 23 Партз’їзду, 7
(06446) 4-36-45
Реєстраційна служба Краснодонського міськрайонного управління юстиції
94400, Луганська обл.,
м. Краснодон, вул. Комсомольська, 8
(06435) 6-50-12
6-50-17
Реєстраційна служба Первомайського міського управління юстиції
93200, Луганська обл.,
м. Первомайськ, вул. Макаренка, 3б
(06455) 4-44-80
Реєстраційна служба Рубіжанського міського управління юстиції
93000, Луганська обл.,
м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги, 5
(06453) 7-14-70
Реєстраційна служба Сєвєродонецького міського управління юстиції
93400, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13
(06452) 4-21-83
Реєстраційна служба Стахановського міського управління юстиції
94000, Луганська обл.,
м. Стаханов, вул. Карла Лібкнехта, 82/12
(06444) 5-50-02
Реєстраційна служба Біловодського районного управління юстиції
92800, Луганська обл.,
смт Біловодськ, вул. П.Біливоди, 9
(0666) 9-19-57
Реєстраційна служба Білокуракинського районного управління юстиції
92200, Луганська обл.,
смт Білокуракино, вул. Леніна, 47
(06462) 2-19-05
Реєстраційна служба Міловського районного управління юстиції
92500, Луганська обл.,
смт Мілове, вул. Леніна, 38
(06465) 2-13-90
Реєстраційна служба Новоайдарського районного управління юстиції
93500, Луганська область,
смт Новоайдар, вул. Банківська, 33
(06445) 9-42-10
Реєстраційна служба Попаснянського районного управління юстиції
93300, Луганська обл.,
м. Попасна, вул. Первомайська, 3
(06474) 3-37-91
Реєстраційна служба Сватівського районного управління юстиції
92600, Луганська обл.,
м. Сватове, пл. Радянська, 25
(06471) 3-10-04
Реєстраційна служба Троїцького районного управління юстиції
92100, Луганська обл.,
смт Троїцьке, пр-т Перемоги, 60
(06456) 2-11-78
Реєстраційна служба Лутугинського районного управління юстиції
92000, Луганська обл.,
м. Лутугине, вул. Крупської, 15
(06436) 2-66-04
Реєстраційна служба Станично-Луганського районного управління юстиції
93600, Луганська обл.,
смт Станиця Луганська, вул. Леніна, 31
(06472) 3-16-41
3-16-71
Реєстраційна служба Старобільського районного управління юстиції
92700, Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу, 2
(06461) 2-22-42
Реєстраційна служба Кремінського районного управління юстиції
92900, Луганська обл., м. Кремінна, пр-т Леніна, 1 (06454) 3-24-75
Реєстраційна служба Ровеньківського міського управління юстиції
94700, Луганська обл.,
м. Ровеньки, вул. Чехова, 14
(06433) 5-83-03
Реєстраційна служба Слов’яносербського районного управління юстиції
93700, Луганська обл.,
смт Слов’яносербськ, пров. Центральний, 12
(06473) 9-40-33
Реєстраційна служба Алчевського міського управління юстиції
94200, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 20 (06442) 3-55-54
Реєстраційна служба Свердловського міського управління юстиції
94800, Луганська обл.,
м. Свердловськ, вул. Енгельса, 1а
(06434) 2-54-00
Реєстраційна служба Перевальського районного управління юстиції
94300, Луганська обл.,
м. Перевальськ, вул. Леніна, 21
(06441) 4-22-17
Реєстраційна служба Антрацитівського міськрайонного управління юстиції
94600, Луганська обл.,
м. Антрацит, вул. Петровського, 57/18
(06431) 2-52-45
Реєстраційна служба Лисичанського міського управління юстиції
93100, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Леніна, 53
(06451) 7-28-55
Реєстраційна служба Марківського районного управління юстиції
92400, Луганська обл.,
смт Марківка, пров. Южний, 5
(06464) 9-15-46
Реєстраційна служба Новопсковського районного управління юстиції
92300, Луганська обл.,
смт Новопсков, вул. Леніна, 114
(06463) 2-21-50
Реєстраційна служба Краснолуцького міського управління юстиції
94500, Луганська обл.,
м. Красний Луч, вул. Карла Маркса, 13
(06432) 2-28-62
2-28-77

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Львівській області
79000, м. Львів,
пл. Шашкевича, 1
(032) 235-02-76
235-02-81
261-23-74
Реєстраційна служба Львівського міського управління юстиції
79000, м. Львів,
вул. Липинського, 54
(032) 252-51-07
291-75-03
Реєстраційна служба Бориславського міського управління юстиції
82300, Львівська обл., Дрогобицький р.,
м. Борислав, вул. Міцкевича, 64
(0248) 5-55-45
Реєстраційна служба Бродівського районного управління юстиції
80600, Львівська обл.,
м. Броди, вул. Франка, 41
(0266) 4-15-48
Реєстраційна служба Буського районного управління юстиції
80500, Львівська обл.,
м. Буськ, вул. Грушевського, 1
(0264) 3-01-47
Реєстраційна служба Городоцького районного управління юстиції
81500, Львівська обл.,
м. Городок, вул. Львівська, 1а
(0231) 3-08-48
Реєстраційна служба Дрогобицького міськрайонного управління юстиції
82100, Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266
(0244) 1-52-34
Реєстраційна служба Жидачівського районного управління юстиції
81700, Львівська обл.,
м. Жидачів, вул. Вокзальна, 6
(0239) 2-38-18
Реєстраційна служба Жовківського районного управління юстиції
80300, Львівська обл.,
м. Жовква, вул. Л.Українки, 77
(0252) 2-28-28
Реєстраційної служби Золочівського районного управління юстиції
80700, Львівська обл.,
м. Золочів, вул. Валова, 4
(0265) 7-01-16
Реєстраційна служба Кам’янка-Бузького районного управління юстиції
80400, Львівська обл.,
м. Кам’янка-Бузька, вул. Я.Мудрого, 17 б
(0254) 2-36-88
Реєстраційна служба Миколаївського районного управління юстиції
81600, Львівська обл.,
м. Миколаїв, вул. Чайковського, 18
(0241) 5-22-92
Реєстраційної служба Мостиського районного управління юстиції
81300, Львівська обл.,
м. Мостиська, вул. Галицька, 7
(0234) 4-14-84
Реєстраційна служба Пустомитівського районного управління юстиції
81100, Львівська обл.,
м. Пустомити, вул. Грушевського,11в
(0230) 2-03-85
Реєстраційна служба Перемишлянського районного управління юстиції
81200, Львівська обл.,
м. Перемишляни, вул. Галицька, 15
(0263) 2-10-37
Реєстраційна служба Радехівського районного управління юстиції
80200, Львівська обл.,
м. Радехів, вул. Відродження, 7
(0255) 2-27-57
2-23-71
Реєстраційна служба Сокальського районного управління юстиції
80000, Львівська обл.,
м. Сокаль, вул. Стуса, 1
(0257) 7-32-20
Реєстраційна служба Самбірського міськрайонного управління юстиції
81400, Львівська обл.,
м. Самбір, вул. Мазепи, 18
(0326) 6-07-77
Реєстраційна служба Сколівського районного управління юстиції
82600, Львівська обл.,
м. Сколе, вул. Майдан Незалежності, 15
(0251) 2-19-39
Реєстраційна служба Старосамбірського районного управління юстиції
82000, Львівська обл.,
м. Старий Самбір, вул. Вітовського, 3
(0238) 2-18-08
Реєстраційна служба Стрийського міськрайонного управління юстиції
82400, Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Болехівська, 25
(0245) 5-11-58
Реєстраційна служба Турківського районного управління юстиції
82500, Львівська обл.,
м. Турка, вул. Майдан Шевченка, 36 б
(0269) 3-22-14
Реєстраційна служба Трускавецького міського управління юстиції
82200, Львівська обл., Дрогобицький р.,
м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2
(0247) 5-20-64
5-19-63
Реєстраційна служба Червоноградського міського управління юстиції
80100, Львівська обл., Сокальський р.,
м. Червоноград, вул. С.Бандери, 11
(0249) 3-13-86
Реєстраційна служба Яворівського районного управління юстиції
81000, Львівська обл., Яворівський р.,
м. Новояворівськ, вул. Січових Стрільців, 5
(0256) 4-28-80
4-33-36

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Миколаївській області
54030, м. Миколаїв,
вул. Потьомкінська, 17/4
(0512) 47-24-89
47-21-42
Реєстраційна служба Доманівського районного управління юстиції
56401, Миколаївська обл.,
смт Доманівка, вул. Леніна, 21-А
(0252) 9-29-55
Реєстраційна служба Миколаївського районного управління юстиції
54036, м. Миколаїв, вул. Очаківська, 142 (0512) 48-07-00
Реєстраційна служба Арбузинського районного управління юстиції
55301, Миколаївська обл.,
смт Арбузинка, пл. Центральна, 1
(0232) 3-05-00
Реєстраційна служба Баштанського районного управління юстиції
56101, Миколаївська обл.,
м. Баштанка, вул. Полтавська, 8/1
(0258) 2-76-66
Реєстраційна служба Березанського районного управління юстиції
57401, Миколаївська обл.,
смт Березанка, вул. Леніна, 27
(0253) 2-10-96
Реєстраційна служба Березнегуватського районного управління юстиції
56203, Миколаївська обл.,
смт Березнегувате, пл. Леніна, 1
(0268) 9-27-51
Реєстраційна служба Братського районного управління юстиції
55401, Миколаївська обл.,
смт Братське, вул. Леніна, 115
(0231) 9-14-29
Реєстраційна служба Веселинівського районного управління юстиції
57001, Миколаївська обл.,
смт Веселинове, вул. Димитрова, 6
(0263) 2-93-35
Реєстраційна служба Врадіївського районного управління юстиції
56301, Миколаївська обл.,
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 89
(0235) 9-66-15
Реєстраційна служба Єланецького районного управління юстиції
55501, Миколаївська обл.,
смт Єланець, вул. Горького, 84
(0259) 9-12-70
9-13-67
Реєстраційна служба Жовтневого районного управління юстиції
54050, м. Миколаїв,
пр-т Жовтневий, 314
(0512) 25-91-69
Реєстраційна служба Казанківського районного управління юстиції
56002, Миколаївська обл.,
смт Казанка, вул. Миру, 213
(0264) 9-15-10
Реєстраційна служба Кривоозерського районного управління юстиції
55104, Миколаївська обл.,
смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 5
(0233) 2-27-60
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції
55601, Миколаївська обл.,
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7
(0251) 9-17-95
9-18-46
Реєстраційна служба Снігурівського районного управління юстиції
57301, Миколаївська обл.,
м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 116
(0262) 3-14-01
Реєстраційна служба Вознесенського міськрайонного управління юстиції
56501, Миколаївська обл.,
м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 4
(0234) 3-28-32
4-05-65
Реєстраційна служба Очаківського міськрайонного управління юстиції
57508, Миколаївська обл.,
м. Очаків, вул. Луначарського, 23 А
(0254) 2-21-37
2-21-89
Реєстраційна служба Первомайського міськрайонного управління юстиції
55213, Миколаївська обл.,
м. Первомайськ, вул. Грушевського, 1
(0261) 7-53-05
7-53-03
Реєстраційна служба Южноукраїнського міського управління юстиції
55002, Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, бул-р Цвіточний, 4
(0236) 5-46-47
Реєстраційна служба Новоодеського районного управління юстиції
56602, Миколаївська обл.,
м. Нова Одеса, вул. Леніна, 182
(0267) 9-18-06
9-18-07
Реєстраційна служба Миколаївського міського управління юстиції
54030, м. Миколаїв,
вул. Потьомкінська, 17/4
(0512) 47-24-59

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції в Одеській області
65036, м. Одеса,
вул. Старицького, 10-а
(048) 705-58-27
705-58-20
Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції
65036, м. Одеса,
вул. Старицького, 10-а
(048) 705-58-34
705-58-31
Реєстраційна служба Ананьївського районного управління юстиції
66400, Одеська обл.,
м. Ананьїв, вул. Незалежності, 20
(04863) 2-11-69
2-11-11
Реєстраційна служба Арцизького районного управління юстиції
68400, Одеська обл.,
м. Арциз, вул. Будівельників, 15 б
(04845) 3-28-80
Реєстраційна служба Балтського районного управління юстиції
66101, Одеська обл.,
м. Балта, вул. Котовського, 242
(04866) 2-42-34
Реєстраційна служба Березівського районного управління юстиції
67300, Одеська обл.,
м. Березівка, вул. К.Маркса, 10
(04856) 2-09-82
Реєстраційна служба Білгород-Дністровського
міськрайонного управління юстиції
67701, Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Леона Попова, 24
(04849) 3-15-08
3-63-37
Реєстраційна служба Біляївського районного управління юстиції
67600, Одеська обл.,
м. Біляївка, вул. Кіпенка, 6
(04852) 2-50-18
Реєстраційна служба Болградського районного управління юстиції
68702, Одеська обл.,
м. Болград, вул. Інзовська, 170
(04846) 4-33-44
Реєстраційна служба Великомихайлівського районного управління юстиції
67100, Одеська обл.,
смт Велика Михайлівка, вул. Ватутіна, 43
(04859) 4-05-39
2-10-87
Реєстраційна служба Іванівського районного управління юстиції
67200, Одеська обл.,
смт Іванівка, вул. Леніна, 42-а
(04854) 3-17-80
Реєстраційна служба Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції
68600, Одеська обл.,
м. Ізмаїл, пр-т Леніна, 23, ІV поверх
(04841) 5-98-22
5-95-54
Реєстраційна служба Іллічівського міського управління юстиції
68000, Одеська обл.,
м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 9
(04868) 7-98-65
Реєстраційна служба Кілійського районного управління юстиції
68300, Одеська обл., м. Кілія, вул.
Леніна, 77
(04843) 4-26-33
Реєстраційна служба Кодимського районного управління юстиції
66000, Одеська обл.,
м. Кодима, вул. Садова, 3
(04867) 2-64-83
2-16-39
Реєстраційна служба Комінтернівського районного управління юстиції
67500, Одеська обл.,
смт Комінтернівське, пр-т 40-річчя Визволення, 2
(04855) 4-00-70
9-19-73
Реєстраційна служба Котовського міськрайонного управління юстиції
66300, Одеська обл.,
м. Котовськ, пр-т Котовського, 16
(04862) 2-34-71
2-39-50
Реєстраційна служба Красноокнянського районного управління юстиції
67900, Одеська обл.,
смт Красні Окна, вул. Котовського, 4
(04861) 2-29-60
Реєстраційна служба Любашівського районного управління юстиції
66500, Одеська обл.,
смт Любашівка, вул. Леніна, 47
(04864) 2-14-05
2-23-01
Реєстраційна служба Миколаївського районного управління юстиції
67000, Одеська обл.,
смт Миколаївка, вул. Леніна, 71
(04857) 2-62-61
2-20-72
Реєстраційна служба Овідіопольського районного управління юстиції
67801, Одеська обл.,
смт Овідіополь, вул. Суворова, 2-а
(04851) 3-18-96
3-18-84
Реєстраційна служба Ренійського районного управління юстиції
68800, Одеська обл.,
м. Рені, вул. 28 Червня, 125
(04840) 4-04-62
4-51-25
Реєстраційна служба Роздільнянського районного управління юстиції
67400, Одеська обл.,
м. Роздільна, вул. Леніна, 26-а
(04853) 3-15-04
Реєстраційна служба Савранського районного управління юстиції
66200, Одеська обл.,
смт Саврань, вул. Леніна, 20
(04865) 3-19-40
3-30-39
Реєстраційна служба Саратського районного управління юстиції
68200, Одеська обл.,
смт Сарата, вул. Чкалова, 2
(04848) 2-11-97
2-12-79
Реєстраційна служба Тарутинського районного управління юстиції
68500, Одеська обл.,
смт Тарутине, вул. Леніна, 124
(04847) 3-10-88
Реєстраційна служба Татарбунарського районного управління юстиції
68100, Одеська обл.,
м. Татарбунари, вул. В.Тура, 75
(04844) 3-20-28
3-20-21
Реєстраційна служба Теплодарського міського управління юстиції
65490, Одеська обл.,
м. Теплодар, вул. Комунальна, 3
(048) 705-58-55
Реєстраційна служба Фрунзівського районного управління юстиції
66700, Одеська обл.,
смт Фрунзівка, вул. 1-го Травня, 49
(04860) 9-44-30
9-17-48
Реєстраційна служба Ширяївського районного управління юстиції
66800, Одеська обл.,
смт Ширяєве, вул. Калініна, 158
(04858) 2-17-36
Реєстраційна служба Южненського міського управління юстиції
65481, Одеська обл.,
м. Южне, пр-т Леніна, 7
(04842) 2-47-15
2-05-41

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Полтавській області
36000, м. Полтава, вул. Сапіго, 6 (0532) 2-05-28
(0532-2) 7-39-43
Реєстраційна служба Кременчуцького міського управління юстиції
39600, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Жовтнева, 27
(05366) 3-90-74
Реєстраційна служба Полтавського міського управління юстиції
36000, м. Полтава, вул. Сапіго, 6 (0532) 56-54-49
56-54-69
Реєстраційна служба Лубенського міськрайонного управління юстиції
37500, Полтавська обл.,
м. Лубни, вул. Достоєвського, 3
(05361) 7-10-58
Реєстраційна служба Миргородського міськрайонного управління юстиції
37600, Полтавська обл.,
м. Миргород, вул. Я.Усика, 15
(05355) 5-14-93
Реєстраційна служба Полтавського районного управління юстиції
36000, м. Полтава, вул. Стешенка, 6 (0532) 63-09-69
Реєстраційна служба Гадяцького районного управління юстиції
37300, Полтавська обл.,
м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 22
(05354) 3-34-45
Реєстраційна служба Глобинського районного управління юстиції
39000, Полтавська обл.,
м. Глобине, вул. Леніна, 212
(05365) 2-47-71
Реєстраційна служба Зіньківського районного управління юстиції
38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул.
Леніна, 67
(05353) 3-11-99
Реєстраційна служба Карлівського районного управління юстиції
39500, Полтавська обл.,
м. Карлівка, вул. Леніна, 54-а
(05346) 2-60-83
Реєстраційна служба Кобеляцького районного управління юстиції
39200, Полтавська обл.,
м. Кобеляки, вул. Жовтнева, 1-а
(05343) 3-33-16
Реєстраційна служба Комсомольського міського управління юстиції
39800, Полтавська обл.,
м. Комсомольськ, вул. Леніна, 40
(05348) 2-18-38
Реєстраційна служба Кременчуцького районного управління юстиції
39600, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23
(05366) 73-00-51
Реєстраційна служба Лохвицького районного управління юстиції
37200, Полтавська обл.,
м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1
(05356) 3-47-67
Реєстраційна служба Пирятинського районного управління юстиції
37000, Полтавська обл.,
м. Пирятин, вул. Пролетарська, 7-а
(05358) 2-22-57
Реєстраційна служба Хорольського районного управління юстиції
37800, Полтавська обл.,
м. Хорол, вул. К.Маркса, 88, корпус 2
(05362) 3-28-56
Реєстраційна служба Великобагачанського районного управління юстиції
38300, Полтавська обл.,
смт Велика Багачка, вул. Шевченка, 71
(05345) 9-23-62
Реєстраційна служба Гребінківського районного управління юстиції
37400, Полтавська обл.,
м. Гребінка, вул. Жовтнева, 11
(05359) 9-16-01
Реєстраційна служба Диканського районного управління юстиції
38500, Полтавська обл.,
смт Диканька, вул. Леніна, 6-в
(05351) 9-13-06
Реєстраційна служба Козельщинського районного управління юстиції
39100, Полтавська обл.,
смт Козельщина, вул. Радянська, 75/15
(05342) 3-14-40
Реєстраційна служба Котелевського районного управління юстиції
38600, Полтавська обл.,
смт Котельва, вул. Жовтнева, 229
(05350) 2-17-35
Реєстраційна служба Машівського районного управління юстиції
39400, Полтавська обл.,
смт Машівка, вул. Леніна, 111
(05364) 9-14-99
Реєстраційна служба Новосанжарського районного управління юстиції
39300, Полтавська обл.,
смт Нові Санжари, пл. Перемоги, 11
(05344) 3-12-60
Реєстраційна служба Оржицького районного управління юстиції
37700, Полтавська обл.,
смт Оржиця, вул. Леніна, 22
(05357) 9-25-42
Реєстраційна служба Решетилівського районного управління юстиції
38400, Полтавська обл.,
смт Решетилівка, вул. Леніна, 16
(05363) 2-64-17
Реєстраційна служба Семенівського районного управління юстиції
38200, Полтавська обл.,
смт Семенівка, вул. Шевченка, 31
(05341) 9-25-04
Реєстраційна служба Чорнухинського районного управління юстиції
37100, Полтавська обл.,
смт Чорнухи, вул. Мележика, 1
(05340) 5-21-45
Реєстраційна служба Чутівського районного управління юстиції
38800, Полтавська обл.,
смт Чутове, пл. Перемоги, 4
(05347) 9-20-01
Реєстраційна служба Шишацького районного управління юстиції
38000, Полтавська обл.,
смт Шишаки, вул. Корніліча, 10
(05352) 9-26-65

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Рівненській області
33027, м. Рівне, вул. Білякова, 4а (0362) 64-27-05
Реєстраційна служба Березнівського районного управління юстиції
34600, Рівненська обл.,
м. Березне, вул. Андріївська, 24
(03653) 5-54-97
Реєстраційна служба Володимирецького районного управління юстиції
34300, Рівненська обл.,
смт Володимирець, вул. Соборна, 20
(03634) 2-33-03
Реєстраційна служба Гощанського районного управління юстиції
35400, Рівненська обл., смт Гоща, вул. Застав’я, 14 (03650) 2-20-43
Реєстраційна служба Дубенського міськрайонного управління юстиції
35600, Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Мирогощанська, 52
(03656) 4-50-44
Реєстраційна служба Дубровицького районного управління юстиції
34100, Рівненська обл.,
м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1
(03658) 2-07-56
Реєстраційна служба Демидівського районного управління юстиції
35200, Рівненська обл.,
смт Демидівка, вул. 17 Вересня, 86
(03637) 6-18-62
Реєстраційна служба Здолбунівського районного управління юстиції
35700, Рівненська обл.,
м. Здолбунів, вул. Незалежності, 64б
(03652) 2-11-13
Реєстраційна служба Зарічненського районного управління юстиції
34000, Рівненська обл.,
смт Зарічне, вул. Центральна, 6а
(03632) 3-00-27
Реєстраційна служба Костопільського районного управління юстиції
35000, Рівненська обл.,
м. Костопіль, вул. Сарненська, 24а
(03657) 2-22-46
Реєстраційна служба Корецького районного управління юстиції
34700, Рівненська обл.,
м. Корець, вул. Київська, 37
(03651) 2-01-08
Реєстраційна служба Млинівського районного управління юстиції
35100, Рівненська обл.,
смт Млинів, вул. Рівненська, 2
(03659) 6-34-00
Реєстраційна служба Острозького районного управління юстиції
35800, Рівненська обл.,
м. Острог, пр-т Незалежності, 9
(03654) 2-25-04
Реєстраційна служба Радивилівського районного управління юстиції
35500, Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Почаївська, 25
(03633) 4-19-26
Реєстраційна служба Рокитнівського районного управління юстиції
34200, Рівненська обл.,
смт Рокитне, вул. Незалежності, 21
(03635) 2-11-40
Реєстраційна служба Рівненського міського управління юстиції
33013, м. Рівне,
вул. Шевченка, 45
(0362) 62-32-04
Реєстраційна служба Рівненського районного управління юстиції
3text-align: center;смт Троїцьке, пр-т Перемоги, 60br /br /ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ(05343) 3-33-1639400, Полтавська обл.,3027, м. Рівне,
вул. Білякова, 4а
(0362(05352) 9-26-65Реєстраційна служба Рівненського міського управління юстиції) 64-26-01
Реєстраційна служба Сарненського районного управління юстиції
34500, Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Варшавська, 2є
(03655) 3-50-18
Реєстраційна служба Кузнецовського міського управління юстиції
34400, Рівненська обл.,
м. Кузнецовськ, вул. Перемоги, 23
(03636) 3-11-72

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Сумській області
40000, м. Суми,
вул. Воскресенська, 13/7
(0542) 77-02-20
77-02-29
Реєстраційна служба Білопільського районного управління юстиції
41800, Сумська обл.,
м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20
(05443) 7-15-48
9-90-31
Реєстраційна служба Буринського районного управління юстиції
41700, Сумська обл.,
м. Буринь, вул. Свердлова, 2
(05454) 2-24-17
2-18-89
Реєстраційна служба Великописарівського районного управління юстиції
42800, Сумська обл.,
смт Велика Писарівка, вул. Коцюбинського, 2-а
(05457) 5-11-15
5-17-64
Реєстраційна служба Глухівського міськрайонного управління юстиції
41400, Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Ціолковського, 3
(05444) 2-21-24
Реєстраційна служба Конотопського міськрайонного управління юстиції
41600, Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Фрунзе, 21-а
(05447) 2-63-12
2-63-41
2-31-70
Реєстраційна служба Краснопільського районного управління юстиції
41900, Сумська обл.,
смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 1
(05459) 7-13-03
7-13-81
Реєстраційна служба Кролевецького районного управління юстиції
41300, Сумська обл.,
м. Кролевець, вул. Комуністична, 15
(05453) 9-75-66
9-75-71
Реєстраційна служба Лебединського районного управління юстиції
42200, Сумська обл.,
м. Лебедин, вул. Інтернаціональна, 29
(05445) 2-03-88
2-08-56
2-11-82
Реєстраційна служба Липоводолинського районного управління юстиції
42500, Сумська обл.,
смт Липова Долина, вул. Леніна, 18
(05452) 5-18-55
5-22-08
Реєстраційна служба Недригайлівського районного управління юстиції
42100, Сумська обл.,
смт Недригайлів, вул. Комінтерна, 2
(05455) 5-25-78
5-25-90
Реєстраційна служба Охтирського міськрайонного управління юстиції
42700, Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Чкалова, 27-а
(05446) 6-17-03
6-17-04
6-17-13
Реєстраційна служба Путивльського районного управління юстиції
41500, Сумська обл.,
м. Путивль, вул. Кірова, 45
(05442) 5-53-91
5-19-28
Реєстраційна служба Роменського міськрайонного управління юстиції
42000, Сумська обл.,
м. Ромни, бул-р Шевченка, 65
(05448) 2-13-05
2-20-72
2-30-81
Реєстраційна служба Середино-Будського районного управління юстиції
41000, Сумська обл.,
м. Середина-Буда, вул. Комуністична, 7
(05451) 7-11-94
7-18-36
Реєстраційна служба Сумського міського управління юстиції
40000, м. Суми,
вул. Воскресенська, 13/7
(0542) 77-06-24
77-06-25
77-06-27
Реєстраційна служба Сумського районного управління юстиції
40000, м. Суми,
вул. Воскресенська, 13/7
(0542) 77-06-21
Реєстраційна служба Тростянецького районного управління юстиції
42600, Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Горького, 55
(05458) 5-13-52
5-12-73
Реєстраційна служба Шосткинського міськрайонного управління юстиції
41100, Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Горького, 4
(05449) 7-09-66
7-28-10
7-88-94
Реєстраційна служба Ямпільського районного управління юстиції
41200, Сумська обл.,
смт Ямпіль, бул-р Ювілейний, 4
(05456) 2-13-32
2-19-82

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Тернопільській області
46000, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб.552 (022) 52-49-53
Реєстраційна служба Бережанського районного управління юстиції
47500, Тернопільська обл.,
м. Бережани, вул. Банкова, 6
(0248) 2-52-14
Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції
48700, Тернопільська обл.,
м. Борщів, вул. Шевченка, 20 а
(0241) 2-32-51
Реєстраційна служба Бучацького районного управління юстиції
48400, Тернопільська обл.,
м. Бучач, вул. Галицька, 105
(0244) 2-16-15
Реєстраційна служба Гусятинського районного управління юстиції
48200, Тернопільська обл.,
смт Гусятин, вул. Шевченка, 4
(0257) 2-13-24
Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції
48600, Тернопільська обл.,
м. Заліщики, вул. С.Бандери, 38
(0254) 2-28-26
Реєстраційна служба Збаразького районного управління юстиції
47300, Тернопільська обл.,
м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 19
(0250) 2-15-60
Реєстраційна служба Зборівського районного управління юстиції
47200, Тернопільська обл.,
м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 54
(0240) 2-34-69
Реєстраційна служба Козівського районного управління юстиції
47600, Тернопільська обл.,
смт Козова, вул. Грушевського, 32
(0247) 2-18-40
Реєстраційна служба Кременецького районного управління юстиції
47000, Тернопільська обл.,
м. Кременець, вул. Дубенська, 51
(0246) 2-23-31
Реєстраційна служба Лановецького районного управління юстиції
47400, Тернопільська обл.,.
м. Ланівці, вул. Незалежності, 34
(0249) 2-13-47
Реєстраційна служба Монастириського районного управління юстиції
48300, Тернопільська обл.,
м. Монастириська, вул. Шевченка, 12а
(0255) 2-24-43
Реєстраційна служба Підволочиського районного управління юстиції
47800, Тернопільська обл.,
смт Підволочиськ, вул. І.Франка, 2
(0243) 2-16-99
Реєстраційна служба Підгаєцького районного управління юстиції
48000, Тернопільська обл.,
м. Підгайці, вул. Міцкевича, 5
(0242) 2-14-42
Реєстраційна служба Теребовлянського районного управління юстиції
48100, Тернопільська обл.,
м. Теребовля, вул. Князя Василька, 110а
(0251) 2-13-63
Реєстраційна служба Тернопільського районного управління юстиції
46000, м. Тернопіль, вул. Київська, 3а (022) 43-67-25
Реєстраційна служба Тернопільського міського управління юстиції
46000, м. Тернопіль, вул. Київська, 3а (022) 43-26-14
Реєстраційна служба Чортківського районного управління юстиції
48500, Тернопільська обл.,
м. Чортків, вул. С.Бандери, 34а
(0252) 2-02-18
Реєстраційна служба Шумського районного управління юстиції
47100, Тернопільська обл.,
м. Шумськ, вул. Шевченка, 3
(0258) 2-22-48

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Харківській області
61002, м. Харків,
вул. Петровського, 16
(057) 751-84-72
Реєстраційна служба Балаклійського районного управління юстиції
64200, Харківська обл.,
м. Балаклія, пл. Ростовцева, 3
(05749) 2-07-49
Реєстраційна служба Барвінківського районного управління юстиції
64701, Харківська обл.,
м. Барвінкове, вул. Леніна, 1
(05757) 4-13-12
Реєстраційна служба Близнюківського районного управління юстиції
64800, Харківська обл.,
смт Близнюки, вул. Радянська, 26
(05754) 5-29-65
Реєстраційна служба Богодухівського районного управління юстиції
62103, Харківська обл.,
м. Богодухів, пл. Артема, 5
(05758) 3-46-70
Реєстраційна служба Борівського районного управління юстиції
63801, Харківська обл.,
cмт Борова, вул. Леніна, 19
(05759) 6-10-92
Реєстраційна служба Валківського районного управління юстиції
63002, Харківська обл., м. Валки, вул.
К.Лібкнехта, 2
(05753) 5-10-67
Реєстраційна служба Великобурлуцького районного управління юстиції
62602, Харківська обл., смт Великий
Бурлук, вул. Радянська, 22
(05752) 5-26-64
Реєстраційна служба Вовчанського районного управління юстиції
62500, Харківська обл., м. Вовчанськ,
вул. Рубіжанське шосе, 2
(05741) 4-54-42
4-64-31
Реєстраційна служба Дворічанського районного управління юстиції
62702, Харківська обл.,
смт Дворічна, вул. Осеніна, 2
(05750) 7-68-26
7-72-08
Реєстраційна служба Дергачівського районного управління юстиції
62300, Харківська обл.,
м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 16
(05763) 2-05-81
Реєстраційна служба Зачепилівського районного управління юстиції
64401, Харківська обл.,
смт Зачепилівка, вул. Радянська, 82
(05761) 5-18-70
Реєстраційна служба Зміївського районного управління юстиції
63404, Харківська обл.,
м. Зміїв, вул. Гагаріна, 15
(05747) 3-27-30
Реєстраційна служба Золочівський районного управління юстиції
62203, Харківська обл.,
смт Золочів, вул. 8-го Березня, 3
(05764) 5-00-90
Реєстраційна служба Ізюмського міськрайонного управління юстиції
64300, Харківська обл.,
м. Ізюм, вул. Соборна, 37
(05743) 2-20-89
Реєстраційна служба Кегичівського районного управління юстиції
64003, Харківська обл.,
смт Кегичівка, вул. Волошина, 29
(05755) 3-16-83
Реєстраційна служба Коломацького районного управління юстиції
63110, Харківська обл., Коломацький р.,
с. Різуненкове, вул. Шкільна, 4
(05766) 5-44-23
Реєстраційна служба Красноградського районного управління юстиції
63304, Харківська обл.,
м. Красноград, вул. Леніна, 88
(05744) 7-05-41
Реєстраційна служба Краснокутського районного управління юстиції
62002, Харківська обл.,
смт Краснокутськ, вул. Леніна, 138
(05756) 3-12-52
Реєстраційна служба Куп’янського міськрайонного управління юстиції
63701, Харківська обл.,
м. Куп’янськ, пров. Куп’янський, 4
(05742) 5-60-15
Реєстраційна служба Лозівського міскрайонного управління юстиції
64602, Харківська обл.,
м. Лозова, вул. П.Комуни, 4
(05745) 2-72-59
Реєстраційна служба Нововодолазького районного управління юстиції
63200, Харківська обл.,
смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, 1
(05740) 4-25-82
Реєстраційна служба Первомайського міськрайонного управління юстиції
64102, Харківська обл.,
м. Первомайський, вул. Гагаріна, 2
(05748) 3-25-29
Реєстраційна служба Печенізького районного управління юстиції
62801, Харківська обл.,
смт Печеніги, вул. Петровського, 9
(05765) 6-20-10
Реєстраційна служба Сахновщинського районного управління юстиції
64501, Харківська обл.,
смт Сахновщина, вул. Шмідта, 6
(05762) 3-27-30
Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції
61001, м. Харків,
вул. Короленка, 16
Реєстраційна служба Харківського районного управління юстиції
62416, Харківська обл.,
смт Пісочин, вул. Некрасова, 11
(057) 742-74-98
Реєстраційна служба Чугуївського міськрайонного управління юстиції
63503, Харківська обл.,
м. Чугуїв, вул. Перемоги, 37
(05746) 2-24-09
Реєстраційна служба Шевченківського районного управління юстиції
63601, Харківська обл.,
смт Шевченкове, вул. Леніна, 9
(05751) 5-12-87

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції
у Херсонській області
73000, м. Херсон,
вул. Рози Люксембург, 7
(0552) 45-63-17
45-63-18
45-63-19
Реєстраційна служба Бериславського районного управління юстиції
74300, Херсонська обл.,
м. Берислав, вул. Леніна, 224
(0246) 7-24-64
Реєстраційна служба Білозерського районного управління юстиції
75000, Херсонська обл.,
смт Білозерка, вул. Карла Маркса, 7
(0247) 3-30-91
Реєстраційна служба Великолепетиського районного управління юстиції
74500, Херсонська обл.,
смт Велика Лепетиха, вул. Куйбишева, 15
(0243) 2-15-69
Реєстраційна служба Великоолександрівського районного управління юстиції
74100, Херсонська обл.,
смт Велика Олександрівка, вул. Леніна, 161
(0232) 2-10-27
Реєстраційна служба Верхньорогачицького районного управління юстиції
74400, Херсонська обл.,
смт Верхній Рогачик, вул. Владичанського, 16
(0245) 5-24-00
Реєстраційна служба Високопільського районного управління юстиції
74000, Херсонська обл.,
смт Високопілля, вул. Леніна, 1
(0235) 2-17-56
Реєстраційна служба Генічеського районного управління юстиції
75500, Херсонська обл.,
м. Генічеськ, вул. Леніна, 6
(0234) 3-53-17
Реєстраційна служба Голопристанського районного управління юстиції
75600, Херсонська обл.,
м. Гола Пристань, вул. 1 Травнева, 15
(0239) 2-12-38
Реєстраційна служба Горностаївського районного управління юстиції
74600, Херсонська обл.,
смт Горностаївка, вул. Леніна, 172
(0244) 4-19-55
Реєстраційна служба Іванівського районного управління юстиції
75400, Херсонська обл.,
смт Іванівка, вул. Крупської, 5
(0231) 3-10-88
Реєстраційна служба Каланчацького районного управління юстиції
75800, Херсонська обл.,
смт Каланчак, вул. Леніна, 15
(0230) 3-25-91
Реєстраційна служба Каховського міськрайонного управління юстиції
74800, Херсонська обл.,
м. Каховка, вул. Карла Маркса, 160
(0236) 2-14-74
Реєстраційна служба Нижньосірогозького районного управління юстиції
74700, Херсонська обл.,
смт Нижні Сірогози, вул. Леніна, 13
(0240) 2-11-69
Реєстраційна служба Новокаховського міського управління юстиції
74900, Херсонська обл.,
м. Нова Каховка, вул. Паризької комуни, 5
(0249) 7-11-53
Реєстраційна служба Нововоронцовського районного управління юстиції
74200, Херсонська обл.,
смт Нововоронцовка, вул. Суворова, 4
(0233) 2-17-85
Реєстраційна служба Новотроїцького районного управління юстиції
75300, Херсонська обл.,
смт Новотроїцьке, вул. Чапаєва, 3
(0248) 2-25-89
Реєстраційна служба Скадовського районного управління юстиції
75700, Херсонська обл.,
м. Скадовськ, вул. Радянська, 4
(0237) 5-34-07
Реєстраційна служба Цюрупинського районного управління юстиції
75100, Херсонська обл.,
м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, 20
(0242) 4-58-90
Реєстраційна служба Чаплинського районного управління юстиції
75200, Херсонська обл.,
смт Чаплинка, вул. Радянська, 4
(0238) 2-22-64
Реєстраційна служба Дніпровського районного управління юстиції
73000, м. Херсон,
вул. Перекопська, 166
(0552) 35-30-40
35-30-35
Реєстраційна служба Комсомольського районного управління юстиції
73000, м. Херсон,
вул. Лавреньова, 7
(0552) 38-11-95
Реєстраційна служба Суворовського районного управління юстиції
73000, м. Херсон,
вул. Декабристів, 32
(0552) 42-44-43

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Хмельницькій області
29000, м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 3
(0382) 65-26-88
Реєстраційна служба Білогірського районного управління юстиції
30200, Хмельницька обл.,
смт Білогір’я, вул. Шевченка, 52
(03841) 2-02-04
Реєстраційна служба Віньковецького районного управління юстиції
32500, Хмельницька обл.,
смт Віньківці, вул. Соборної України, 7
(03845) 4-00-47
Реєстраційна служба Волочиського районного управління юстиції
31200, Хмельницька обл.,
м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8
(03845) 4-00-47
Реєстраційна служба Городоцького районного управління юстиції
32000, Хмельницька обл.,
м. Городок, вул. Грушевського, 49
(03851) 3-34-02
Реєстраційна служба Деражнянського районного управління юстиції
32200, Хмельницька обл.,
м. Деражня, вул. Миру, 35
(03856) 2-20-96
Реєстраційна служба Дунаєвецького районного управління юстиції
32400, Хмельницька обл.,
м. Дунаївці, вул. Шевченка, 83а
(03858) 2-00-14
Реєстраційна служба Ізяславського районного управління юстиції
30300, Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Шевченка, 10б
(03852) 4-30-59
Реєстраційна служба Кам’янець-Подільського
міськрайонного управління юстиції
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, пр-т Грушевського, 42
(03849) 3-44-10
Реєстраційна служба Красилівського районного управління юстиції
31000, Хмельницька обл.,
м. Красилів, вул. Театральна, 1
(03855) 4-12-39
Реєстраційна служба Летичівського районного управління юстиції
31500, Хмельницька обл.,
смт Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 14/1
(03857) 2-01-63
Реєстраційна служба Нетішинського міського управління юстиції
30100, Хмельницька обл.,
м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12
(03842) 9-07-20
Реєстраційна служба Новоушицького районного управління юстиції
32600, Хмельницька обл.,
смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 33
(03847) 2-19-01
Реєстраційна служба Полонського районного управління юстиції
30500, Хмельницька обл.,
м. Полонне, вул. Лесі Українки, 101
(03843) 3-09-72
Реєстраційна служба Славутського міськрайонного управління юстиції
30000, Хмельницька обл.,
м. Славута, пл. Шевченка, 8
(03842) 2-61-78
Реєстраційна служба Старокостянтинівського районного управління юстиції
31100, Хмельницька обл.,
м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/2
(03854) 4-32-72
Реєстраційна служба Старосинявського районного управління юстиції
31400, Хмельницька обл.,
смт Стара Синява, вул. Грушевського, 4
(03850) 3-00-64
Реєстраційна служба Теофіпольського районного управління юстиції
30600, Хмельницька обл.,
смт Теофіполь, вул. Б.Хмельницького, 9
(03844) 3-02-80
Реєстраційна служба Хмельницького міськрайонного управління юстиції
29000, м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 3
(0382) 65-26-71
Реєстраційна служба Чемеровецького районного управління юстиції
31600, Хмельницька обл.,
смт Чемерівці, вул. Центральна, 28
(03859) 9-15-91
Реєстраційна служба Шепетівського міськрайонного управління юстиції
30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка,
вул. Карла Маркса, 44
(03840) 4-16-21
Реєстраційна служба Ярмолинецького районного управління юстиції
32100, Хмельницька обл.,
смт Ярмолинці,
пл. 600-річчя Ярмолинець, 1
(03853) 3-02-94

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Черкаській області
18000, м. Черкаси, бул-р Шевченка, 205 (0472) 45-05-08
45-30-56
Реєстраційна служба Ватутінського міського управління юстиції
20250, Черкаська обл., Звенигородський р.,
м. Ватутіне, пр-т Дружби, 23, кв. 2
(04740) 6-12-40
6-13-87
Реєстраційна служба Городищенського районного управління юстиції
19500, Черкаська обл.,
м. Городище, вул. Миру, 118
(04734) 2-27-92
2-26-87
Реєстраційна служба Драбівського районного управління юстиції
19800, Черкаська обл.,
смт Драбів, вул. Леніна, 39
(04738) 3-09-08
3-04-88
Реєстраційна служба Жашківського районного управління юстиції
19200, Черкаська обл.,
м. Жашків, вул. Чапаєва, 1
(04747) 6-20-78
6-24-42
Реєстраційна служба Звенигородського районного управління юстиції
20200, Черкаська обл.,
м. Звенигородка, вул. Островського, 1
(04740) 2-63-54
2-61-09
Реєстраційна служба Золотоніського районного управління юстиції
19700, Черкаська обл.,
м. Золотоноша, вул. Гагаріна, 3а
(04737) 2-16-98
2-11-27
Реєстраційна служба Кам’янського районного управління юстиції
20800, Черкаська обл.,
м. Кам’янка, пров. Г.Кудрі, 10
(04732) 6-30-09
Реєстраційна служба Канівського районного управління юстиції
19000, Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Шевченка, 49
(04736) 3-69-76
3-29-64
Реєстраційна служба Катеринопільського районного управління юстиції
20500, Черкаська обл.,
смт Катеринопіль, вул. Каневського, 12
(04742) 2-32-06
2-32-21
Реєстраційна служба Корсунь-Шевченківського районного управління юстиції
19400, Черкаська обл., м. Корсунь-
Шевченківський, вул. Кірова, 6
(04735) 2-54-97
2-54-98
Реєстраційна служба Лисянського районного управління юстиції
19300, Черкаська обл., смт Лисянка,
вул. Леніна, 20
(04749) 6-30-45
Реєстраційна служба Маньківського районного управління юстиції
20100, Черкаська обл.,
смт Маньківка, вул. Котовського, 8
(04748) 6-15-71
6-17-07
Реєстраційна служба Монастирищенського районного управління юстиції
19100, Черкаська обл.,
м. Монастирище, вул. Жовтнева, 1
(04746 ) 2-51-18
2-52-21
Реєстраційна служба Смілянського міськрайонного управління юстиції
20700, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Леніна, 35
(04733) 4-12-53
4-13-23
Реєстраційна служба Тальнівського районного управління юстиції
20400, Черкаська обл.,
м. Тальне, вул. Соборна, 30б
(04731) 3-05-69
3-19-84
Реєстраційна служба Уманського міськрайонного управління юстиції
20300, Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Урицького, 43/1
(04744) 5-00-32
5-00-46
Реєстраційна служба Христинівського районного управління юстиції
20000, Черкаська обл.,
м. Христинівка, вул. Леніна, 27а
(04745) 6-05-97
Реєстраційна служба Черкаського міського управління юстиції
18000, м. Черкаси,
вул. Благовісна, 170
(0472) 54-05-12
54-05-13
Реєстраційна служба Черкаського районного управління юстиції
18001, м. Черкаси,
вул. Благовісна-Леніна, 269/105
(0472) 54-40-64
54-40-65
Реєстраційна служба Чигиринського районного управління юстиції
20900, Черкаська обл.,
м. Чигирин, вул. П.Дорошенка, 20
(04730) 2-88-46
2-88-16
Реєстраційна служба Чорнобаївського районного управління юстиції
19900, Черкаська обл.,
смт Чорнобай, вул. Леніна, 211
(04739) 2-34-57
2-37-71
Реєстраційна служба Шполянського районного управління юстиції
20600, Черкаська обл.,
м. Шпола, вул. Леніна, 36
(04741) 5-24-55

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Чернівецькій області
58000, м. Чернівці, вул. В.Сімовича, 19 (0372) 57-08-10
Реєстраційна служба Чернівецького міського управління юстиції
58000, м. Чернівці, вул. В.Сімовича, 19 (0372) 57-08-90
Реєстраційна служба Новодністровського міського управління юстиції
60236, Чернівецька обл., Сокирянський р.,
м. Новодністровськ, мкр-н Діброва, 1В
(03741) 3-10-39
Реєстраційна служба Вижницького районного управління юстиції
59200, Чернівецька обл.,
м. Вижниця, вул. Січових Стрільців, 2
(03730) 2-33-17
Реєстраційна служба Герцаївського районного управління юстиції
60500,Чернівецька обл.,
м. Герца, вул. Нікіфора В., 1
(03740) 2-16-14
Реєстраційна служба Глибоцького районного управління юстиції
60400, Чернівецька обл.,
м. Глибока, вул. Центральна, 88
(03734) 2-45-53
Реєстраційна служба Заставнівського районного управління юстиції
59400, Чернівецька обл.,
м. Заставна, вул. Гагаріна, 2
(03737) 2-18-63
Реєстраційна служба Кельменецького районного управління юстиції
60100, Чернівецька обл.,
смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 24
(03732) 2-02-87
Реєстраційна служба Кіцманського районного управління юстиції
59300, Чернівецька обл.,
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 55
(03736) 2-34-84
Реєстраційна служба Новоселицького районного управління юстиції
60300, Чернівецька обл.,
м. Новоселиця, вул. Косіора, 2
(03733) 5-04-40
Реєстраційна служба Путильського районного управління юстиції
59100, Чернівецька обл.,
смт Путила, вул. Ю.Федьковича, 21
Реєстраційна служба Сокирянського районного управління юстиції
60200, Чернівецька обл.,
м. Сокиряни, вул. Пушкіна, 2
(03739) 2-14-45
Реєстраційна служба Сторожинецького районного управління юстиції
59000, Чернівецька обл.,
м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11
(03735) 2-24-64
Реєстраційна служба Хотинського районного управління юстиції
60000, Чернівецька обл.,
м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2а
(03731) 2-30-16ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Чернігівській області
14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 43 (022) 77-51-86
Реєстраційна служба Бахмацького районного управління юстиції
16500, Чернігівська обл.,
м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42
(0235) 3-11-13
Реєстраційна служба Бобровицького районного управління юстиції
17400, Чернігівська обл.,
м. Бобровиця, вул. 30 років Перемоги, 13
(0232) 2-14-74
Реєстраційна служба Борзнянського районного управління юстиції
16400, Чернігівська обл.,
м. Борзна, вул. Куліша, 100
(0253) 2-14-22
Реєстраційна служба Варвинського районного управління юстиції
17600, Чернігівська обл.,
смт Варва, вул. Шевченка, 61
(0236) 2-85-35
Реєстраційна служба Городнянського районного управління юстиції
15100, Чернігівська обл.,
м. Городня, вул. Чорновуса, 7
(0245) 2-40-98
Реєстраційна служба Ічнянського районного управління юстиції
16700, Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Леніна, 26
(0233) 2-19-82
Реєстраційна служба Козелецького районного управління юстиції
17000, Чернігівська обл.,
смт Козелець, вул. Комсомольська, 14
(0246) 4-14-90
Реєстраційна служба Коропського районного управління юстиції
16200, Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Успенська, 2
(0256) 2-76-94
Реєстраційна служба Корюківського районного управління юстиції
15300, Чернігівська обл., м. Корюківка,
вул. Вокзальна, 24
(0257) 3-44-37
Реєстраційна служба Куликівського районного управління юстиції
16300, Чернігівська обл.,
смт Куликівка, вул. Щорса, 110
(0243) 2-13-67
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
15600, Чернігівська обл.,
м. Мена, вул. Урицького, 6-А
(0244) 3-17-57
Реєстраційна служба Ніжинського міськрайонного управління юстиції
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, пл. Леніна, 1
(0231) 2-06-81
Реєстраційна служба Новгород-Сіверського районного управління юстиції
16000, Чернігівська обл.,
м. Новгород-Сіверський, вул. Леніна, 34-А
(0258) 3-15-97
Реєстраційна служба Носівського районного управління юстиції
17100, Чернігівська обл.,
м. Носівка, вул. Центральна, 20
(0242) 2-22-95
Реєстраційна служба Прилуцького міськрайонного управління юстиції
17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73
(0237) 5-02-99
Реєстраційна служба Ріпкинського районного управління юстиції
15000, Чернігівська обл.,
смт Ріпки, вул. Любецька, 1
(0241) 2-26-30
Реєстраційна служба Семенівського районного управління юстиції
15400, Чернігівська обл.,
м. Семенівка, вул. Червона Площа, 2
(0259) 2-91-14
Реєстраційна служба Сосницького районного управління юстиції
16100, Чернігівська обл.,
смт Сосниця, вул. Лесі Українки, 16-А
(0255) 2-14-16
Реєстраційна служба Срібнянського районного управління юстиції
17300, Чернігівська обл.,
смт Срібне, вул. Леніна, 48-А
(0239) 2-18-24
Реєстраційна служба Талалаївського районного управління юстиції
17200, Чернігівська обл.,
смт Талалаївка, вул. Радянська, 38-А
(0234) 2-16-54
Реєстраційна служба Чернігівського міського управління юстиції
14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 40-А (022) 65-15-36
Реєстраційна служба Чернігівського районного управління юстиції
14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 40-А (022) 65-15-82
Реєстраційна служба Щорського районного управління юстиції
15200, Чернігівська обл.,
м. Щорс, вул. Щорса, 51-А
(0254) 2-14-85

br /20900, Черкаська обл.,

br /

br /br //strong

(03731) 2-30-16ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Источник: http://artdar.com/index.php?option=com_content&vie...

Добавил Абдухалыл, 6.02.2015 в 03:23.
Просмотров: 1582, комментариев: 19